site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

Erfelijkheid en prostaatkanker

Prostaatkanker komt vaak voor. Krijgen binnen één familie diverse mannen prostaatkanker, dan is dit meestal toeval. Echter, bij ongeveer 5 tot 10% van alle mannen met prostaatkanker speelt een erfelijke aanleg een rol bij het krijgen van de ziekte.Kenmerken die wijzen op een erfelijke vorm van prostaatkanker zijn:

  • 2 of meer direct verwante familieleden met prostaatkanker: verwante familieleden zijn bijvoorbeeld broers, vader, neven, ooms en grootvader;
  • prostaatkanker vóór of rond het 55e levens jaar.

Komt erfelijke prostaatkanker in uw familie voor, dan is het verstandig dat u zich regelmatig laat onderzoeken op de aanwezigheid van prostaatkanker. Meestal vanaf uw 50e  tot uw 75e levensjaar. Dit regelmatige onderzoek heeft als doel  de kanker zo vroeg mogelijk te ontdekken en te behandelen. De huisarts controleert in dat geval één keer per twee jaar de omvang van uw prostaat en de hoeveelheid PSA in uw bloed. Is de PSA waarde te hoog, dan verwijst de huisarts u naar de uroloog voor nader onderzoek.

Nuttige websites

Login portal voor professionals