site logo

OECI prijst OncoZON om innovatieve integrale aanpak kankerzorg

AAA

“Jullie bouwen de toekomst van kankerzorg en –onderzoek met jullie netwerk.”
Dit was de conclusie van Vanesa Gregorc, één van de OECI-auditoren tijdens de afsluitende sessie van het 3-daagse visitatiebezoek van OECI aan OncoZON. Met maar liefst 240 betrokkenen werd in 50 interviews over meer dan 50 onderwerpen gesproken. Ons netwerk onderscheidt zich door de regionale tumorwerkgroepen en multidisciplinaire overleggen (MDO’s), die volgens de OECI echt innovatief zijn. Ook voor OECI was het een goede testpilot voor hun nieuwste accreditatievorm, omdat OncoZON het eerste echte netwerk is dat zij accrediteren.

 

Diepe indruk
De auditoren waren diep onder de indruk van de zeer bekwame en gemotiveerde (zorg)professionals binnen ons netwerk. Er wordt door iedereen uitzonderlijk hard gewerkt om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zodat mensen met kanker ook echt de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij huis ontvangen. Patiënten hebben volgens hen vertrouwen in de zorg die geboden wordt. Tevens is de betrokkenheid van patiënten op alle niveaus terug te vinden. Wat dat betreft wordt de visie van OncoZON echt samen in de dagelijkse praktijk uitgedragen.

 


In
novatieve aanpak
De integrale multidisciplinaire aanpak gaat volgens OECI echt een stap verder dan bij andere oncologische instellingen (in Europa en daarbuiten) op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. Het laat zien dat dat deze onderwerpen op alle niveaus in de regio geïntegreerd zijn. Dit gold ook voor de professioneel georganiseerde multidisciplinaire overleggen (MDO’s) waar in goede samenspraak vanuit verschillende vakgebieden en verschillende ziekenhuizen per patiënt naar de best mogelijke zorg gekeken wordt. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de geboden zorg voor de patiënt naadloos in elkaar overgaat. De auditoren zagen in de verschillende ziekenhuizen mooie voorbeelden van innovaties die door de goede samenwerking regionaal zijn uitgerold, zoals bijvoorbeeld de prehabilitatie en palliatieve programma’s.

 


Kansen
Die zijn er uiteraard ook. OECI ziet graag dat we onderzoek nog meer promoten dan we nu al doen, en dan met name translationeel (basaal) onderzoek dat zijn vertolking krijgt in de praktijk. Zij adviseren op netwerkniveau een dashboard te ontwikkelen met kritieke prestatie-indicatoren waarmee snellere (bij)sturing mogelijk is. En dat de goed opgeleide verpleegkundigen nog meer bij het netwerk worden betrokken. Tot slot, dat patiënten nog meer samen met professionals de toekomst van de zorg verder vormgeven.

 

 

Vervolg
 Rond 21 december wordt het voorlopige rapport verwacht met de bevindingen van de OECI. Ons netwerk wordt aangemoedigd om de voorgestelde kansen te benutten en te vertalen naar een verbeterplan. Het uiteindelijke rapport staat gepland voor april 2024. Waarna de officiële accreditatie voor 5 jaar hopelijk volgt. Al zijn wij sowieso trots op wat wij samen hebben bereikt; we blijven hoe dan ook bouwen aan hoogwaardige kankerzorg binnen onze regio.

 

Samen zijn wij #OncoZONAnna ZorggroepCatharina Hospital EindhovenZiekenhuis ElkerliekLaurentius ZiekenhuisMaastroMáxima MCMaastricht UMC+SJG WeertVieCuri Medisch CentrumZuyderland

Login portal voor professionals