site logo

Post OECI – Netwerkkeurmerk

AAA

OncoZON
Met z’n allen vormen we een mooie slinger op de kaart van Zuidoost-Brabant en Limburg: de 10 partners van OncoZON.
Ons oncologisch netwerk bestaat dank zij de overtuiging, dat we samen veel meer kunnen betekenen voor onze oncologiepatiënten dan alleen. En die patiënt krijgt dicht bij huis zijn zorg als het kan en wat verder weg als het moet.
Mei 2015 werd de allereerste OncoZON bijeenkomst gehouden met de borstkankerwerkgroep. Daar gingen voorbereidingen aan vooraf die terug te voeren zijn tot 2009. Eind 2020 werden de laatste bestuurlijke handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die gerust uniek mag heten.
Ter ere van de ondertekening ervan werd zomer 2021 een magazine uitgegeven. Zorgprofessionals en patiënten geven ieder vanuit hun eigen perspectief weer hoe ze de zorg en het netwerk ervaren. En natuurlijk is er de ambitie om te komen tot netwerkgeneeskunde en netwerkzorg, waar financiële drempels zijn geslecht. Waar diagnoses en data makkelijk kunnen worden gedeeld. Die horizon ligt nog wat verder weg.

Keurmerk
Maar wat dichterbij ligt is een netwerkaccreditatie – zeg maar een keurmerk –  waarbij alle organisaties hun kwaliteit van zorg gaan doorlichten en op elkaar afstemmen. Waar dat nodig is wordt die zorg verbeterd en afstemming tussen 10 partners is sowieso geen geringe klus.
In de beleidsvisie en het jaarplan van OncoZON is de wens uitgesproken om die accreditatie in de wacht te slepen. Deze weg staat voor OncoZON open, omdat het MUMC+ Oncologiecentrum en het onderzoeksinstituut GROW van de Universiteit Maastricht samen zijn erkend als Comprehensive Cancer Center. Die erkenning is verstrekt door de Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

OECI
Alle OncoZON-partners hebben het streven om te komen tot een netwerkaccreditatie OECI onderschreven. Het is van immens belang, dat wij iedereen geïnformeerd en betrokken houden die op het OECI-traject een bijdrage klein of groot kan leveren. Deze blog is één van de communicatiemiddelen die we daarbij inzetten.
We beginnen uiteraard met een zelfevaluatie. Spannend is dat zeker, want waar staan we nu eigenlijk? Maar daarover binnenkort meer. Een plan van aanpak valt voor de zomer te verwachten.
Samen op weg naar een gezamenlijk kwaliteitskeurmerk. Prestigieus is het zeker. Maar dat past OncoZON wel.

Marion Titselaar,
Projectleider OECI OncoZON

Login portal voor professionals