site logo

Blog OECI – Partnerschap

AAA

De kracht achter OncoZON is dat wij vanuit 10 aangesloten instellingen samen in de regio de best mogelijke zorg willen bieden aan iedereen met kanker. Samen draag je hiervoor de verantwoordelijkheid. Maar zelfs dan ben je er nog niet, want er wordt met nog meer waardevolle partners samengewerkt. In haar nieuwste blog Partnerschap belicht Marion Titselaar projectmanager OECI de verschillende partners. De doelgroep zelf speelt hierin natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Benieuwd? Lees dan verder…

Partnerschap
Intussen kun je het gerust een staalkaart noemen. Op de kop af 16 blogs, waarin wordt verhaald over de stappen die OncoZON heeft gezet op het pad van een Europese netwerkaccreditatie. We naderen een voorlopig laatste fase. Het moment, dat wij te horen krijgen of we de door noeste inspanningen de oh zo gedroomde OECI-kwalificatie mogen ontvangen. Dan weten we of we het gestelde doel hebben behaald. We hadden ons daarvoor namelijk 2 jaar de ruimte gegeven.

(Ver)banden
In die 24 maanden, de looptijd van het hele traject, hebben we met heel wat partners samengewerkt. Samenwerkingen die al bestonden en geïntensiveerd werden, maar ook nieuwe verbanden die zijn ontstaan en die kunnen uitgroeien tot samen optrekken.

Bij de bestaande groepen horen natuurlijk IKNL, SONCOS, DICA, NKR, NVvOD, Citrien, NFK, GROW, CTCM. Pril zijn voor OncoZON de huisartsen, individueel of georganiseerd, maar ook andere groeperingen in de eerste lijn. Denk daarbij aan oncologiezorgnetwerken, fysio-, ergo-, podotherapeuten, revalidatie, diëtisten, verpleegkundigen en thuiszorg. Vergeet vooral de patiënten niet, verenigd of op persoonlijke titel. Deze opsomming is zeker niet compleet, maar we zijn op de goede weg.

Samenspel
Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag die OECI ons in de zelfevaluatiegids stelde: heeft jullie netwerk representanten uit de 1e lijn en ziekenhuis verplaatste zorg? Jazeker, vanuit verenigingen namen patiënten al deel aan verschillende tumorwerkgroepen en symposia. Daar is op een later tijdstip nog een commissiezetel voor een patiënt aan toegevoegd. Druk doende zijn we nu met andere vertegenwoordigers uit de 1e lijn. Met elkaar kennismaken en inventariseren wat we zoal doen, is een eerste begin. Waarin we elkaar kunnen vinden, ondersteunen en samenwerken volgt dan van lieverlee.

Groeimodel
Over een jaar komt OECI poolshoogte nemen. Kijken of en hoe we onze voornemens hebben uitgevoerd. Samenwerkingsvormen ontwikkelen doe je niet zomaar. Dat kost tijd, inspanning en een goede wil. Want hoe past ieders cultuur en werkprogramma nu bij elkaar? Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? Is er sprake van een meerwaarde? De 1e en 2e lijn op elkaar afstemmen, hoe doe je dat? Wat is nu die gezamenlijke agenda? Hoe geef je daar op een praktische manier invulling aan?

Partner
Het zijn nogal wat vragen die op een antwoord wachten. Gelukkig is er een partner die ons daarbij behulpzaam kan zijn: Ros Robuust. Met veel ervaring in die 1e lijn. Voeg daar de expertise in de 2e lijn van OncoZON nog eens aan toe en dan is met dit partnerschap een begin gemaakt, dat veelbelovend is. En die staalkaart, die wordt gaande de rit gemaakt.

Marion Titselaar, projectmanager OECI OncoZON

Login portal voor professionals