site logo

Samen zijn wij OncoZON – James van Bastelaar

AAA

“Bij het ontwikkelen van een uniform zorgpad denk je samen kritisch na over de juiste stappen: van diagnose tot follow-up”, vertelt James van Bastelaar, voorzitter van de tumorwerkgroep huidtumoren. Het vormt echt een praktische leidraad voor collega’s. Ik zie als chirurg-oncoloog in het Zuyderland dat verpleegkundig specialisten in gesprek met de patiënt regelmatig het zorgpad erbij pakken. Het biedt houvast. Kanker is al onzeker genoeg.

Binnen de tumorwerkgroep leren we ontzettend veel van elkaar. Dat geldt voor het medisch aspect, maar net zo goed ook voor de psychosociale kant. Welke gespreken heb je met patiënten als het gaat om keuzes maken. Keuzes die gevoed worden door welke opties iemand heeft. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang, aangezien ontwikkelingen razendsnel gaan. Ook daarvan houden we elkaar in de werkgroep op de hoogte. Door mee te doen aan studies en kennis te delen, proberen we de overlevingskansen voor mensen met huidkanker, met name melanomen, te verbeteren.”

Meer weten over de kracht achter de tumorwerkgroep huidtumoren? Lees dan het dubbelinterview met James en zijn collega Marieke Roozeboom, dermatoloog in het Elkerliek  >

Werkgroep Huidtumoren over de kracht van een uniform zorgpad

Login portal voor professionals