site logo

OncoZON organiseert symposium: ‘Besluitvorming in de oncologie’ 23 mei 2019

AAA

En nu samen met de patiënt!
OncoZON, het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, nodigt u uit voor een inspirerend symposium over gedeelde besluitvorming in de oncologie.

– Donderdag 23 mei 2019 – 12.30-18.30 uur Muntgebouw Utrecht
Programma

De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met kanker volgen elkaar in rap tempo op. Oncologische zorg wordt steeds complexer en er kan steeds meer. Het accent bij de besluitvorming ligt mede daardoor vaak op de medisch-technische opties. Maar wat wil de patiënt met kanker zelf eigenlijk? Alles inzetten om te overleven, onafhankelijk blijven, symptomen behandelen, pijn bestrijden? De uitkomst van die afweging kan nogal wat uitmaken voor het behandelplan. Hoe krijgt de patiënt meer inbreng in de besluitvorming en wat vraagt gedeelde besluitvorming van zorgverleners?

Gerenommeerde sprekers als prof. dr. Anne Stiggelbout, dr. Annemiek Doeksen, prof. dr. Anne-Marie Dingemans, prof. dr. Harm Kuipers en prof. dr. Trudy van der Weijden belichten deze vragen van verschillende kanten.
Dr. Art Vreugdenhil presenteert de resultaten van het onderzoek dat OncoZON de afgelopen jaren deed naar gedeelde besluitvorming in de oncologische zorg. Dit project maakte deel uit van het Citrienfondsprogramma.
Gespreksleider: prof. dr. ir. Koos van der Hoeven.

Aanmelden symposium

Organisatoren:
Drs. Fabrizia Ketelaars, beleidsmedewerker OncoZON
Drs. Haske van Veenendaal, consultant, Trant voor de zorg van morgen
Dr. Art Vreugdenhil, medisch oncoloog, Máxima Medisch Centrum

Login portal voor professionals