site logo

Het Citrienfonds gaat door: 20 miljoen voor de juiste zorg op de juiste plek

AAA

11-09-2018
In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds. Hiermee gaan de umc’s met andere partijen in de zorg verder werken aan het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. De maatschappelijke uitdaging om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden was destijds de aanleiding voor de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om het Citrienfonds op te richten.

Duurzame oplossingen

Vier jaar Citrienfonds (2014-2018) heeft veel duurzame en breed inzetbare oplossingen opgeleverd. Op www.citrienfonds.nl staan tientallen concrete resultaten van de vijf programma’s tot nu toe. Zoals het verminderen van onnodig katheter-gebruik met 25%, het nut van de mobiele hartwacht voor hartpatiënten, hoe patiënten met kanker door regionale netwerken betere zorg krijgen, hoe hoofd-hals chirurgen tijdswinst boeken door het hele zorgproces anders te registreren en hoe bestuurders in de zorg leren door het meten van de patiëntenparticipatie in een ziekenhuis.

De resultaten zijn ontwikkeld door zorgprofessionals, veelal in samenspraak met patiënten. De informatie op de site is vooral bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zorg: in de vorm van werkplannen, apps, kernsets, toolkits, etc. gratis te downloaden en eenvoudig te delen.

Citrienfonds gaat door met vier thema’s

De huidige vraagstukken van betere en duurzame zorg blijven actueel. De komende vier jaar gaat de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) – initiatiefnemer van het Citrienfonds – samen met ZonMw en vele andere partijen in de zorg door. En wel met vier belangrijke thema’s: Registratie aan de Bron (hoe kun je zorginformatie in een keer goed vastleggen zodat je het op verschillende manieren kunt hergebruiken), Regionale Oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren), E-Health (welke nieuwe innovatieve e-Health vormen van zorg zijn er) en Doen of Laten (besluiten om diagnostiek, een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt).

Over het Citrienfonds

Het Citrienfonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. In onderstaand filmpje van de NFU legt minister Bruno Bruins uit wat het Citrienfonds doet.

Login portal voor professionals