site logo

Roze lintje voor OncoZON ziekenhuizen

AAA

12-07-2018
Alle OncoZON ziekenhuizen hebben voor 2018 het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) voor uitstekende borstkankerzorg ontvangen. Het roze lintje wordt uitgereikt als een ziekenhuis voldoet aan de eisen van de Monitor Borstkankerzorg. Deze eisen worden opgesteld door BVN en zijn gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg.

In de Monitor Borstkankerzorg wordt informatie gegeven over het zorgaanbod van ziekenhuizen en de ervaringen van patiënten met de borstkankerzorg. Het roze lintje is onderdeel van de monitor en geeft per ziekenhuis weer hoe deze op diverse criteria scoort. Belangrijke criteria zijn onder andere de wachttijd tot diagnose, het aantal patiënten dat jaarlijks wordt geopereerd, het succes van de behandelingen, begeleiding en nazorg. Jaarlijks worden deze criteria aangescherpt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Binnen OncoZON werken alle deelnemende ziekenhuizen samen in de werkgroep borstkanker. Chirurgen-oncologen, plastisch chirurgen, medisch oncologen, radiotherapeuten, radiologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig specialisten oncologie en een patiëntvertegenwoordiger overleggen regelmatig om de borstkankerzorg in Zuidoost-Nederland naar een nog hoger niveau te tillen.

Login portal voor professionals