site logo

Samenwerking binnen OncoZON verbetert oncologische zorg in de regio

AAA

20-09-2018
In VIEtamine, de patiëntenkrant van VieCurie, vertelt Marion Titselaar (programmamanager Oncologie) over de samenwerking binnen OncoZON.

Oncologische zorg wordt steeds complexer. Om patiënten met kanker desondanks de beste behandeling te kunnen bieden in de regio, is VieCuri sinds twee jaar aangesloten bij het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). Binnen dit samenwerkingsverband wisselen zorgverleners kennis uit en doen zij samen onderzoek. Daarnaast stemmen zij de procedures en werkwijzen op elkaar af. Het resultaat: betere oncologische zorg en een soepeler behandeltraject voor de patiënt.

‘Dichtbij als het kan, verder weg als het moet’. Dat is het motto van OncoZON; een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in Zuidoost-Nederland (zie kader). “We willen in alle aangesloten klinieken de beste oncologische zorg bieden”, vertelt Marion Titselaar, programmamanager Oncologie bij VieCuri. “Er is binnen OncoZON een multidisciplinaire Oncologiebeleidscommissie, waarin afgevaardigden van alle ziekenhuizen kijken op welke manier de zorg kan worden verbeterd en op elkaar kan worden afgestemd. Sowieso verdelen we de meer zeldzame vormen van kanker naar expertise; de ene zorginstelling is immers meer gespecialiseerd in de behandeling van een bepaalde soort kanker dan de andere. Door patiënten door te verwijzen naar het ziekenhuis in de regio dat de meeste kennis in huis heeft, kunnen we altijd en overal zorg van topkwaliteit bieden.”

Uniforme werkwijze

De partners binnen OncoZON hebben met elkaar afgesproken dat zij dezelfde procedures en werkwijzen hanteren. “Binnen het samenwerkingsverband zijn bijvoorbeeld regionale tumorwerkgroepen opgezet. In deze werkgroepen maken we afspraken over de behandeling van een bepaalde tumorsoort, bijvoorbeeld borst- of longkanker. Dat betekent dat alle klinieken zoveel mogelijk op dezelfde manier behandelen. Op deze manier zijn patiënten overal gegarandeerd van de beste zorg, en loopt een eventuele doorverwijzing naar een ander ziekenhuis zo soepel mogelijk voor de patiënt. Vaak krijgt een patiënt de onderzoeken bijvoorbeeld in het eigen ziekenhuis, de operatie in een ander ziekenhuis en de nazorg/controle weer in het eigen ziekenhuis. Ook het onderzoek dat de OncoZON-ziekenhuizen samen uitvoeren, draagt bij aan een uniformere en kwalitatief hoogwaardigere zorg.”

Elkaar beoordelen

Kennisdeling is een andere belangrijke pijler van OncoZON. En dat levert de aangesloten ziekenhuizen, en vooral de patiënten, veel op. “Patiënten worden bijvoorbeeld besproken in een multidisciplinair overleg van specialisten uit de diverse ziekenhuizen, om zo de juiste diagnose te bepalen en een optimaal behandelplan te kunnen opstellen”, vertelt Titselaar. “Ook ervaringen delen en evalueren is belangrijk, om zo de zorg continu te verbeteren.” In de toekomst willen de verschillende ziekenhuizen zich ook aan elkaar gaan spiegelen door elkaar te beoordelen op vooraf vastgestelde criteria. “Dat kan echter pas als je dezelfde procedures en werkwijzen hanteert; iets waar we nu dus volop aan werken. Elkaar beoordelen kan confronterend zijn, maar is tegelijkertijd leerzaam. Het helpt ons ook om de zorg naar een nóg hoger plan te tillen. En dat is waar het uiteindelijk om draait.”

 


Registratie aan de bron

Om de oncologische zorg in de OncoZON-ziekenhuizen op een goede manier te kunnen vergelijken en te kijken wat er beter kan, is een uniforme registratie van de zorgverlening van cruciaal belang. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat verslagen van operaties en van bijeenkomsten van MultiDisciplinair Overleg (MDO’s) in de diverse ziekenhuizen overal hetzelfde uitzien. Daarvoor is vanuit OncoZON het project ‘Registratie aan de bron’ opgezet. “We zijn nu bezig met het ontwikkelen van formats en standaarden voor de registratie van een aantal processen rondom dikkedarm- en endeldarmkanker en longkanker”, vertelt projectleider Pedro Janssen. “Alle informatie over bepaalde onderdelen van het behandeltraject moet overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Wanneer we dit hebben staan, kunnen we deze werkwijze doortrekken naar andere tumorvormen en is het eenvoudiger om de zorg in de OncoZON-ziekenhuizen aan elkaar te spiegelen en te verbeteren. We hopen in 2019 te kunnen starten met een pilot voor dikkedarm- en endeldarmkanker.” Om de oncologische zorg in de regio verder te verbeteren, loopt binnen OncoZON ook een project om de MDO’s op het gebied van dikkedarm- en endeldarmkanker – waarbij specialisten uit meerdere ziekenhuizen betrokken zijn – beter te stroomlijnen. Een ander project richt zich op het opzetten van een soort ‘digitale snelweg’ tussen de ziekenhuizen, waarmee patiëntgegevens snel en veilig kunnen worden uitgewisseld.

Login portal voor professionals