site logo

Geslaagd symposium voor patiënten met borstkanker!

AAA

Afgelopen dinsdag 12 oktober vond het eerste digitale OncoZON symposium plaats voor (ex-)borstkanker patiënten. Lange tijd draaide het in de oncologie maar om één ding: patiënten zo lang mogelijk in leven houden. Hóé patiënten overleefden was van ondergeschikt belang. De laatste decennia denkt men daar gelukkig anders over. Kwaliteit van leven is minstens zo belangrijk. Kwaliteit van leven is een breed begrip. Ze wordt niet alleen bepaald door de lichamelijke gevolgen van kanker(behandeling), maar ook door de psychologische, sociale en maatschappelijke impact van de ziekte. Denk aan angst, depressie, relationele problemen, werkhervatting, etc. Ondanks het feit dat de ziekte tegenwoordig in veel gevallen te behandelen is, houden patiënten erg vaak diverse chronische klachten met alle gevolgen van dien. Verschillende medische en niet-medische disciplines werken samen om de kwaliteit van leven van de patiënt zo optimaal mogelijk te houden.

Het Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, Maastro Clinic, Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum werken daarom samen onder de naam OncoZON. Hét netwerk voor oncologische zorg in Zuidoost-Nederland. Onze ambitie is dat iedere patiënt in de regio de best mogelijke zorg krijgt volgens de laatste inzichten.

Om patiënten te informeren over de laatste inzichten, richtlijnen en de samenwerking heeft OncoZON in samenwerking met Maaike de Boer, oncoloog in het Maastricht UMC+, Karin Schenk, chirurg in het Máxima MC en Mieke Winten vanuit Borstkanker Vereniging Nederland op dinsdag 12 oktober 2021 het eerste OncoZON borstkanker patiënt symposium georganiseerd. Dit jaar heeft het symposium digitaal plaatsgevonden en er hadden zich maar liefst 125 patiënten, ex-patiënten, partners en professionals aangemeld.

De avond werd geopend door Maaike de Boer, oncoloog binnen het Maastricht UMC+. Na de opening werden verschillende onderwerpen rondom borstkanker toegelicht.

Door Sabrina Maaskant, chirurg-oncoloog in het Máxima Medisch Centrum, en Emiel van Haren, plastisch chirurg in het Catharina ziekenhuis, werden verschillende chirurgische mogelijkheden toegelicht waarmee tumoren verwijderd en borsten gereconstrueerd kunnen worden.

Myrthe Welman vertelde over de rol van complementaire behandelmethoden binnen de oncologie. Ze gaf aan dat uit onderzoek blijkt dat veel patiënten al complementaire behandelmethoden gebruiken, maar dit niet aangeven bij specialisten, soms uit angst voor afwijzing of omdat ze niet weten dat het van belang is te melden aan een specialist/behandelaar. Ook artsen hebben hier soms nog niet voldoende kennis over. Belangrijk is om hier altijd met de eigen arts in gesprek over te gaan.

Maartje van Kats, oncoloog in het Maastricht UMC+, benadrukte dat de dialoog tussen arts/verpleegkundig specialist en patiënt ook erg belangrijk is bij het bespreken van de bijwerkingen van hormoontherapie. Er is helaas lang niet altijd een pasklare oplossing, maar er is vaak wel veel verbetering mogelijk die leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Na de pauze heeft Esther Castermans, psycholoog en seksuoloog, beklemtoond dat het bespreekbaar maken van problemen ook op seksueel gebied van belang is. Hier ligt een taak voor zorgverleners; het traject eindigt niet na de laatste chemokuur of bestraling, dan begint het soms pas weer. En als de zorgverlener hier niet naar vraagt, dan is het aan patiënten om deze problemen dan toch maar zelf te bespreken en om hulp te vragen.

Milou Beelen, sportarts in het Maastricht UMC+, heeft laten zien hoe voeding en beweging kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling voor kanker.

Mieke Winten, ex-borstkanker patiënte, oud-huisarts en vrijwilliger Borstkanker Vereniging Nederland, vertelde hoe zij het heft in eigen hand heeft genomen om weer grip op haar eigen leven te krijgen tijdens en na de behandelingen voor borstkanker.

Het organiserende team uit de OncoZON borstkanker werkgroep wil alle patiënten, ex-patiënten, partners, professionals en andere betrokkenen hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit geslaagde symposium.

Login portal voor professionals