site logo

Riëtte Ruijten – Driessen

AAA

Riëtte Ruijten - Driessen

Verpleegkundig specialist / PA

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382839

e.Cov.oncologie@lzr.nl

Expertise

In 1989 ben ik als leerling-verpleegkundige in het Laurentius Ziekenhuis komen Roermond werken. In 1992 heb ik hier mijn opleiding afgerond en sinds september 1993 werk ik op de afdeling Oncologie. Daar heb  ik ook mijn opleiding tot oncologieverpleegkundige gevolgd. Sinds 2002 werk ik als consulterend oncologieverpleegkundige op de polikliniek. In 2005 kreeg ik de kans om de opleiding tot Master Advanced Nursing Practice te volgen. In 2007 heb ik deze opleiding afgerond en sindsdien ben in aangesteld als verpleegkundig specialist oncologie.

Ik houd mij vooral bezig met mensen met borst- of darmkanker die (neo-)adjuvante chemotherapie krijgen. Tijdens de chemotherapeutische behandeling voer ik diverse controles uit, waarbij ik met name kijk naar bijwerkingen van de behandeling, het algemeen welbevinden van de patiënt en de uitslagen van de onderzoeken. Gedurende de adjuvante therapie neem ik als verpleegkundig specialist de gehele begeleiding over van de oncoloog. De oncoloog blijft de hoofdbehandelaar en blijft vanzelfsprekend op de hoogte van de behandeling. Bij patiënten met darmkanker neem ik ook een gedeelte van de follow up, de zorg in de periode na de (chemotherapeutische) behandeling, over. Deze controles zijn dan om toerbeurt bij de oncoloog of de verpleegkundig specialist. Ik vind het vooral belangrijk dat we alle zorg voor onze patiënten goed hebben geregeld en dat ze zich veilig en vertrouwd bij ons voelen.

Ik ben lid van het palliatief adviesteam, van de tumorwerkgroep gastro-enterologie (GE) van de regio Limburg en lid van de Special Interest Group (SIG) GE van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie. Bij de SIG GE ben ik voorzitter van de subgroep die over darmkanker gaat. Daarnaast ben ik nog lid van het netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie van Nederland en het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen (LOOV). Belangrijkste doelstelling van deze netwerken is het onderlinge contact tussen oncologieverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten oncologie te vergroten  en samen zorg te dragen voor kwalitatief goede zorg voor de oncologische patiënt.

Login portal voor professionals