site logo

Marly van Cranenbroek

AAA

Marly van Cranenbroek

Verpleegkundige

z.SJG Weert

t.0495-572370

In 2013 ben ik afgestudeerd als MBO-verpleegkundige, waarna ik in 2015 de opleiding tot HBO-Verpleegkundige heb afgerond en in 2017 heb ik de opleiding tot Verloskundige afgerond. Sinds 2013 heb ik werkervaring in verschillende vakgebieden, zoals interne geneeskunde, oncologie en verloskunde/gynaecologie. Sinds december 2018 werk ik als Casemanager Oncologie, inmiddels vier dagen per week. Ik houd me bezig met colorectaal-, upper-GI- en gynaecologische carcinomen. Ik coördineer het hele traject dat een oncologische patiënt doorloopt. Daarnaast heb ik een begeleidende rol. Ik geef informatie over de gang van zaken, voorlichting over de behandeling en bied psychosociale begeleiding aan patiënt en naasten. Voor enkele tumorsoorten (colorectaal-, maag-, slokdarm- en endometrium carcinoom) heb ik zorgpaden geschreven. Ik werk nog aan de uitwerking van zorgpaden van andere carcinomen. De samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het MUMC in Maastricht zijn belangrijk in deze zorgtrajecten. Als klein ziekenhuis is het nodig om een goede samenwerking te hebben met andere ziekenhuizen. Op deze wijze krijgt de patiënt de zorg die hij/zij verdient.

Login portal voor professionals