site logo

Drs. Toine Coolen

AAA

Drs. Toine Coolen

Geestelijk verzorger

z.Elkerliek Ziekenhuis

t.0492-595731

e.aw.coolen@elkerliek.nl

De studie religiewetenschappen en de Master geestelijke verzorging heb ik gevolgd aan de Radbouduniversiteit. Daarnaast heb ik in het Radboudziekenhuis de postacademische opleiding Ethiek in de zorgsector gevolgd. Ook heb ik aan het VUMC de opleiding Gespreksleider moreel beraad behaald, en heb ik de training Socratisch gespreksleider van Boltentraining behaald. Voordat ik 5,5 jaar geleden in het Elkerliek ziekenhuis kwam te werken, heb ik als beleidsmedewerker bij de sociale dienst in Drechtsteden gewerkt. Binnen het Elkerliek ziekenhuis ben ik gespecialiseerd in geestelijke verzorging en ethiek, wat concreet bestaat uit het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken bij ziekte en kwetsbaarheid volgens de narratieve methode, het ritualiseren van levensgebeurtenissen en afscheid, en ethiek (beleid, organisatie en uitvoering), Voor ethiek leid ik veel morele beraden en bijeenkomsten (symposia, workshops, trainingen en klinische lessen) over morele thema’s (spreken over het levenseinde, shared decision making, Islam en goede zorg, Orgaandonatie, Positieve gezondheid etc). Ik vind het belangrijk dat de medische realiteit en de huidige klinische context, de patiënt als mens centraal staat en niet alleen als patiënt. Dat medische behandelingen of het staken daarvan en de zorg, zijn afgestemd op hoe de patiënt wil leven of sterven. Mijn ervaring is dat dialoog, soms het vertragen van het proces en ruimte nemen voor een analyse van waarden, bijdragen aan passende en breed gedragen medische beslissingen. Hierbij vind ik het belangrijk om moreel geladen thema’s bespreekbaar te maken en om deskundigen te betrekken om perspectieven aan te dragen. Ik zal hierbij altijd tijd nemen om naar de patiënt te luisteren en om de familie van patiënten te betrekken bij rituelen.                                                                                                                                                                         

Als nevenfunctie geef ik jaarlijks counselinglessen aan de master geestelijke verzorging van de Radbouduniversiteit. Ik heb veel beleidservaring en ben goed in het betrekken van partijen (bestuurders, medisch stafbestuur, management, cliëntenraad, ondernemingsraad) bij beleidsontwikkeling. Ik heb me gespecialiseerd in ethiek en gespreksleiding en ben betrokken bij opleidingsprogramma’s, de opleidingen voor verpleegkunde, de ontwikkeling van kernwaarden, het euthanasieprotocol etc.

Login portal voor professionals