site logo

Dr. Rob P.R. Adang

AAA

Dr. Rob P.R. Adang

MDL-arts

z.VieCuri

t.077-3205555

e.sec-mdl@viecuri.nl

Expertise

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en ben opgeleid tot internist en vervolgens tot maag-darm-leverarts in het Maastricht UMC+. Sinds augustus 1998 ben ik als MDL-arts werkzaam in VieCuri Medisch Centrum. Ik ben een ervaren allround MDL-arts met als aandachtsgebieden inflammatoire darmziekten (de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa), (voorloperstadia van) colorectale maligniteiten (darmpoliepen en darmkanker) en endoscopische interventies.

Van 2013 tot en met 2016 ben ik werkzaam geweest als Regionaal Coördinerend MDL-arts (RCMDL) voor Bevolkingsonderzoek Zuid. In deze functie was ik nauw betrokken bij de opstart en organisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker, zowel landelijk als regionaal in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Ik vind het belangrijk dat ik een bijdrage kan leveren aan de professionele zorg van patiënten bij wie in VieCuri Medisch Centrum de diagnose darmkanker is gesteld. Ik hecht er veel waarde aan dat patiënten met darmkanker (en hun familie) ten allen tijde het gevoel hebben dat zij de medische zorg en professionele aandacht krijgen waar ze recht op hebben: vanaf het moment waarop de diagnose is gesteld, gedurende het behandelingstraject, tot en met de follow-up.

Ik ben voorzitter van de vakgroep MDL in VieCuri Medisch Centrum en lid van de volgende vakverenigingen: Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL), Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE), Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH), Limburgse Werkgroep Hepatologie (LWH) en de Werkgroep gastro-intestinale tumoren van het IKNL

 

 

Login portal voor professionals