site logo

Dr. Marjolein L. Smidt

AAA

Dr. Marjolein L. Smidt

Chirurg

z.Maastricht UMC+

t.043-3876400

e.poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Expertise

Tijdens mijn opleiding tot chirurg heb ik mij toegelegd op chirurgie bij kanker in het algemeen en bij borst- en darmkanker in het bijzonder. Ik ben gepromoveerd op een onderzoek over de schildwachtklier bij borstkanker. Na mijn opleiding tot algemeen chirurg in Nijmegen, heb ik me in Rotterdam verder bekwaamd in het uitvoeren van kijkoperaties van de darm (laparoscopische colonchirurgie). Hierbij is een grote snee in de buik niet meer nodig wat leidt tot een sneller herstel van de patiënt. Sinds 2008 werk ik in het Maastricht UMC+, waar ik me vooral bezighoud met de chirurgische behandeling van borst- en darmkanker.

Ik zoek bij de behandeling altijd  naar het perfecte plan voor de patiënt. Daarbij staat de patiënt centraal, niet de kanker. Ook het doen van wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan steeds betere zorg op maat. Mijn onderzoek op het gebied van borstkanker richt zich met name op de diagnostiek van de okselklieren met behulp van MRI en de resultaten van beperktere okselklierbehandeling. Dit kan ik uiteraard niet alleen. We voeren dit onderzoek uit met een team van medisch specialisten (chirurgen, medisch oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten etc.), onderzoekers en studenten.

Ik ben lid van de wetenschappelijke adviesraad van Pink Ribbon, de wetenschappelijke adviesraad van KWF Kankerbestrijding en van het projectteam vernieuwde Nederlandse Kankerregistratie. Ook verzorg ik onderwijs voor onder andere artsen in opleiding van de afdeling heelkunde.

Login portal voor professionals