site logo

D. Lürling

AAA

D. Lürling

Verpleegkundig specialist / PA

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 5320

Expertise

Na jaren als intensive care verpleegkundige te hebben gewerkt ben ik in 2006 gestart met de opleiding Master Advanced
Nursing Practice (MANP). Deze opleiding heb ik in 2008 cum laude afgerond. Vervolgens heb ik zes jaar gewerkt als zaalarts op de verpleegafdeling Algemene Chirurgie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij dat werk kreeg ik te maken met patiënten die een operatie moesten ondergaan wegens een aandoening aan de bloedvaten, wegens een aandoening aan het maagdarmkanaal of wegens kanker. Het ging daarbij zowel om patiënten die op basis van planning werden behandeld als ook om patiënten die acuut werden opgenomen. Ik was op deze afdeling verantwoordelijk voor de directe zorgverlening en behandeling van de chirurgische patiënten en hield me bezig met het signaleren van dreigende gevolgen van de ziekte en de behandeling van de feitelijke gevolgen van de ziekte.

Geleidelijk aan ging mijn voorkeur uit naar de zorg  voor de patiënten met  tumoren van het maagdarmkanaal. In Máxima Medisch Centrum kon ik mij verder in deze richting ontwikkelen en daarom heb ik in augustus 2014 de overstap naar dit ziekenhuis gemaakt.

Als verpleegkundig specialist ben ik in staat om op flexibele wijze efficiënte en effectieve zorg te verlenen, waarbij gemakkelijk de grenzen tussen cure en care overbrugd kunnen worden. Doel hierbij is de patiënt en diens familie de best denkbare zorg, behandeling en ondersteuning te bieden. Zorg die bovendien gebaseerd op is evidence based medicine en best practice.

Ik  vind het bovendien heel belangrijk dat de zorg zodanig is gecoördineerd dat zowel de continuïteit  als de resultaten daarvan goed gewaarborgd zijn. Mijns inziens heeft de verpleegkundig specialist ook een belangrijke rol in kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals het verzorgen van onderwijs en het deelnemen aan dan wel in gang zetten van wetenschappelijk onderzoek.

Login portal voor professionals