site logo

Drs. Evanne C.G. Spanhoff

AAA

Drs. Evanne C.G. Spanhoff

Gezondheidszorgpsycholoog

z.Elkerliek Ziekenhuis

t.0492 595567

e.med.psychologie@elkerliek.nl

Na het afronden van de studie verpleegkunde in Nijmegen heb ik de doctorale opleiding Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht gevolgd. Tevens heb ik een diploma voor zowel EMDR  therapie als Oplossingsgerichte therapie behaald. Sinds 2009 ben ik werkzaam in het Elkerliek ziekenhuis, hiervoor heb ik gewerkt in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem en het Nederlands Astma centrum te Davos in Zwitserland.
Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van patiënten die zich geconfronteerd zien met een lichamelijke acute of chronische ziekte / aandoening alsook zij die een traumatische ervaring hebben doorgemaakt. Mensen kunnen hierop reageren met een acute stress reactie, aanpassingsstoornissen, angst- en stemmingsproblematiek of levensfaseproblematiek. Ook kunnen mensen meer lichamelijke klachten ervaren dan letterlijk door een medisch specialist met onderzoek kan worden verklaard. Hierbij is het de kunst te ontwarren hoe lichamelijke sensaties deels onbewust in stand kunnen worden gehouden door ons eigen (dikwijls onbewuste) menselijke gedrag. Met mijn functie wil ik als psycholoog bijdragen aan het voor een patiënt hanteerbaar houden dan wel krijgen van zijn algehele ziekte proces. Het vergroten van iemands stresscoping en autonomie. Belangrijk vind ik hierbij het zo goed mogelijk aansluiten (echt luisteren) bij de behoefte van de patiënt, hem zien en horen. Met mijn vaardigheden als psycholoog vervolgens pas iets toevoegen dat past bij die specifieke behoefte. De relatie die er is met een patiënt. Met hem durven onderzoeken, hem confronteren, mijzelf hierbij ook soms kwetsbaar opstellen. Ontdekken waar het hem echt om gaat, wat hij denkt nodig te hebben.

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik lid van de oncologie commissie in het Elkerliek ziekenhuis. Tevens ben ik lid van de werkgroep psychosociale zorg van het OncoZON netwerk en van de NVPO (Nederlandse vereniging psychosociale oncologie). Daarnaast ben ik voorzitter bij LVMP (Landelijke vereniging Medische Psychologie) richtlijnencommissie met oncologie als aandachtsgebied.                        

Login portal voor professionals