site logo

Terugblik: Patiëntensymposium ‘Het hoofdhals carcinoom: de nieuwste ontwikkelingen in de OncoZON-regio’

AAA

De ambitie van OncoZON is dat iedere patiënt in de regio de best mogelijke oncologische zorg krijgt volgens de laatste inzichten en richtlijnen. Het zorgpad voor hoofdhals patiënten is sinds de komst van de snel-diagnostiek erg veranderd. Ook zijn er door nieuwe onderzoeken en technieken steeds meer behandelopties mogelijk.

Om patiënten te informeren over de laatste inzichten, richtlijnen en de samenwerking in de regio heeft OncoZON in samenwerking met de patiëntenvereniging HOOFD-HALS een patiëntensymposium georganiseerd. In de ECI cultuurfabriek in Roermond kwamen patiënten, ex-patiënten, partners en professionals bij elkaar om kennis op te doen, ervaringsverhalen te delen en om meer inzicht te geven in de zorg waar professionals binnen OncoZON zich dagelijks voor inzetten.

Bernd Kremer, hoofd-hals oncoloog en tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur van OncoZON, opende de avond als dagvoorzitter. De voorzitter van de patiëntenvereniging, Rob Burdof, heette iedereen van harte welkom en vertelde wat de patiëntenvereniging kan betekenen voor patiënten, niet alleen tijdens de behandeling maar ook met name in de fase waarin de patiënt het leven na de behandeling weer moet oppakken.

Vervolgens werd het hoofdhals zorgpad toegelicht door Martin Lacko hoofd-hals oncoloog in het Maastricht UMC+ en tevens voorzitter van de OncoZON hoofd-hals tumorwerkgroep. In de presentatie kwam naar voren hoe het hoofd-hals zorgpad is ontwikkeld binnen het MUMC+ om zo de zorg efficiënter en meer patiëntgericht te maken.

 

Patiëntspreker Ine Thissen gaf een openhartige presentatie waarin ze vertelde wat de ziekte met haar had gedaan. Ze gaf een persoonlijke inkijk in de angsten die ze heeft ervaren en hoe ze hier mee om is gegaan. Haar hele verhaal heeft ze opgeschreven in een boek dat in het voorjaar klaar zal zijn.

 

Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog in Maastro-clinic, gaf een presentatie over protonentherapie. Dit is een nieuwe therapie die het mogelijk maakt om heel nauwkeurig te bestalen met een hoge dosis. Frank Hoebers wist dit ingewikkelde technische verhaal te vertalen naar wat dit voor de patiënt betekent. Protonentherapie kan een meerwaarde bieden bij een kleine groep hoofd-hals kanker patiënten (+/- 20%-30%). Enkel wanneer protonentherapie een meerwaarde heeft ten opzichte van traditionele therapie komt de patiënt in aanmerking voor protonentherapie.

Jürgen Lichtenstein, MKA-chirurg,  gaf een presentatie over de botreconstructie van de kaak. Een interessante presentatie die de verschillende opties van reconstructie duidelijk liet zien. Vanuit de zaal gaf een patiënt aan dat zij deze operatie heeft gehad, en dat ze het prettig vond om inzicht te krijgen in de operatie.

Ann Hoeben, medisch-oncoloog in Maastricht UMC+, gaf de laatste presentatie van de avond. Ze lichtte verschillende soorten systeemtherapieën toe en linkte dit aan het ‘samen beslissen model’. Hierbij wordt er gelet op de patiënt karakteristieken, de behandelopties en de karakteristieken van de tumor. Ze gaf aan dat elke patiënt uniek is en dat levenskwaliteit en functiebehoud belangrijke zaken zijn die de artsen samen met de patiënt af moet wegen bij de keuze van de systeemtherapie.

Graag willen we vanuit OncoZON alle patiënten, ex-patiënten, partners, de sponsoren, professionals, sprekers, de HOOFD-HALS vereniging en de andere aanwezigen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit succesvolle symposium.

Login portal voor professionals