site logo

Terugblik: OncoZON symposium “Het melanoom: state of the art in 2022”

AAA

De ambitie van OncoZON is dat iedere patiënt in de regio de best mogelijke oncologische zorg krijgt volgens de laatste inzichten en richtlijnen. Het zorg voor melanoom patiënten is sinds de komst van immunotherapie erg veranderd. Ook zijn er door nieuwe onderzoeken en technieken steeds meer behandelopties mogelijk.

Om zorgprofessionals in de regio te informeren over de laatste inzichten heeft OncoZON het symposium “Het melanoom: state of the art in 2022” georganiseerd. In de ECI cultuurfabriek in Roermond kwamen dermatologen, oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen en verpleegkundig specialisten bij elkaar om bijgepraat te worden over de laatste inzichten in de behandeling van het melanoom.

Maureen Aarts, oncoloog in het Maastricht UMC+, en tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de huidtumoren werkgroep van OncoZON, opende de avond als dagvoorzitter.

Vervolgens heeft James van Bastelaar, chirurg in het Zuyderland Ziekenhuis en tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de huidtumoren werkgroep van OncoZON, toegelicht dat er steeds meer de-escalatie van chirurgie plaatsvindt bij behandeling van het melanoom o.a. door het afzien van lymfklierdissecties en de komst van neoadjuvante systeemtherapie.

Thomas Kerkhofs, oncoloog in het Maastricht UMC+, liet zien dat er voor stadium III melanoom  reeds voordeel is aangetoond in de progressie vrije overleving van adjuvante behandeling met immuuntherapie. Maar er is ook zeker winst te behalen met adjuvante immuuntherapie bij patiënten met stadium II melanoom. Echter iedereen behandelen geeft aanzienlijke belasting van diverse systemen (financieel, organisatorisch) en zeker ook voor individuele patiënten. Selectie van patiënten, en een neo-adjuvante opzet, danwel profilering anderszins gaat hierin heel belangrijk zijn.

Sharon Dodemont, dermatoloog van het Catharina Ziekenhuis, lichtte toe dat immuuntherapie vaak leidt tot toxiciteit. Immuun gerelateerde cutane adverse events zijn het meest frequent en de vroegste immuun gerelateerde bijwerkingen. Het grootste deel hiervan is wel laaggradig. Vroege herkenning en tijdige multidisciplinaire management zorgt voor verbetering in de kwaliteit van leven en minimaliseert het onnodige onderbreken van de immuuntherapie.

Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog in Maastro, gaf een presentatie over de rol van radiotherapie in het tijdperk van immuuntherapie. Deze rol is nog onduidelijk. Maar selectie van patiënten voor radiotherapie is zeer belangrijk.

Art Vreugdenhil, oncoloog in het Máxima MC, liet zien dat ondanks de aardig hoge toxiciteit van immuuntherapie selectie op leeftijd niet perse een reden hoeft te zijn om patiënten met melanoom immuun therapie en/of BRAFi/MEKi remmers te onthouden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat graad I en II toxiciteit onder gerapporteerd wordt in studies.

Ellis Slotman, onderzoeker bij IKNL, gaf de laatste presentatie van de avond over de impact van de COVID-19 pandemie op de verwijspatronen en uitgestelde zorg. Door de COVID-19-pandemie daalde het aantal huidkankerdiagnoses in Nederland in de periode maart-mei 2020 sterk. Tijdens volgende golven geen nieuwe dip in het aantal diagnoses. Ondanks de vertragingen in de diagnostiek bleef de impact op tumorkarakteristieken (op de korte termijn) beperkt.

Graag willen we vanuit OncoZON alle sprekers, professionals en sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit succesvolle symposium.

Login portal voor professionals