site logo

Schildklierkanker symposium drukbezocht en goed gewaardeerd

AAA

Bij OncoZON bundelen wij onze krachten en delen wij graag onze nieuwste inzichten met zoveel mogelijk betrokkenen, zodat iedereen met kanker de best mogelijke oncologische zorg krijgt in onze regio. Maar liefst 100 patiënten, ex-patiënten, partners en professionals kwamen op donderdag 20 juni jl. bij elkaar om kennis op te doen en ervaringsverhalen te delen tijdens het symposium dat wij samen met Schildklier Organisatie Nederland organiseerden voor schildklierkanker patiënten en hun naasten.

Perspectief
Het zorgpad voor schildklierkanker patiënten is sinds de komst van nieuwe technieken, medicijnen en richtlijnen erg veranderd. Een goede onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals van de 10 aangesloten zorginstellingen* binnen onze regio is daarom erg belangrijk. Zo kunnen zorgprofessionals elkaar, maar vooral ook patiënten en hun naaste perspectief bieden.

Ontvangst
In de ECI Cultuurfabriek in Roermond opende Sanne Engelen, chirurg in het Maastricht UMC+ en tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de tumorwerkgroep schildklier van OncoZON, de avond als dagvoorzitter. Zij vertelde ook wat de patiëntenvereniging Schildklier Organisatie Nederland kan betekenen voor patiënten, niet alleen tijdens de behandeling, maar ook met name in de fase waarin iemand na de behandeling het leven weer oppakt.

Kennisdeling
Na de opening werden de verschillende fases van het schildklierkanker zorgpad toegelicht. Jorit van Rossen, radiologe in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Mari van den Hout, patholoog in het Maastricht UMC+, vertelden hoe zij aan de hand van beelden en labonderzoeken een diagnose vaststellen. Vervolgens lieten Sanne Engelen, chirurg in het Maastricht UMC+, en Deborah van Dijk, chirurge in het SJG Weert, zien welke verschillende operaties er mogelijk zijn om schildklierkanker te behandelen. Naast operaties zijn er ook nog aanvullende behandelingen mogelijk om het perspectief van schildklierkanker patiënten te verbeteren. Sabine Lardenoije, nucleair geneeskundige in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven vertelde over radioactief jodium en Johanna Nin, internist-oncoloog in het Maastricht UMC+, zetten uiteen welke doelgerichte therapieën er zijn en de ontwikkelingen die in dat veld gaande zijn.

Grote betrokkenheid
Anna-Jasmijn Nobel-Hoff, KNO-arts in Zuyderland MC, Roderick Tummers, endocrinoloog in Zuyderland MC, en Bas Havekes, endocrinoloog in het Maastricht UMC+, lieten zien dat ondanks de vaak goede prognose, schildklierkanker patiënten toch een hoge ziektelast ervaren door verschillende restklachten. Naast aandacht voor de fysieke klachten is aandacht voor psychologisch welzijn daarom erg belangrijk in het nazorgtraject. Max Scheepers, PhD student in het Maastricht UMC+ en Jeresa Willems, PhD student Schildkliercentrum Zuyd lieten zien hoe zij met hun onderzoek bijdragen aan een betere toekomst voor schildklierkanker patiënten. Het was mooi om te zien dat de patiënten zeer betrokken waren en goede vragen stelden, waardoor er zinvolle discussies werden gevoerd.

Graag willen we vanuit OncoZON alle patiënten, ex-patiënten, naasten, professionals, sprekers, Schildklier Organisatie Nederland, sponsoren en andere aanwezigen hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit waardevolle symposium.

Login portal voor professionals