site logo

Samen zijn wij OncoZON – Carlijn de Ruijter Máxima MC

AAA

Hoe intensieve samenwerking leidt tot hoogwaardige oncologische patiëntenzorg

“Als bestuurder van Máxima MC ben ik ervan overtuigd dat onze samenwerking binnen OncoZON enorme voordelen biedt voor alle betrokken partijen: voor het Máxima, OncoZON als geheel, maar vooral ook voor onze patiënten”, aldus Carlijn de Ruijter.  “Door de dubbele vergrijzing en de toenemende vraag naar gespecialiseerde oncologische zorg in onze regio, kunnen we deze uitdagingen niet alleen aan. De intensieve samenwerking binnen OncoZON stelt ons in staat om oncologische zorg van hoge kwaliteit te waarborgen en toegankelijk te houden. Dat zijn alleen al in de Brainportregio meer dan 1 miljoen mensen.

Samen effectiever
De samenwerking binnen OncoZON stelt ons in staat om zorg te uniformeren. Dit betekent dat we gezamenlijk bepalen wat de beste zorg is voor specifieke aandoeningen en passen dit consistent toe, gebaseerd op data en evidence-based practices. Dit draagt niet alleen bij aan betere zorg voor de patiënt. Het zorgt ook voor schaalbaarheid en meer efficiëntie. Zo kunnen we technologie en automatisering beter benutten, waardoor we onze zorgprofessionals effectiever kunnen inzetten. Belangrijke voorwaarde is dat we elkaar goed kennen en vertrouwen.

Gedeelde zorg

Bovendien kan door de intensieve samenwerking iedere organisatie zich nog beter richten op hun eigen expertise, aangezien het onmogelijk is dat we allemaal alle soorten kanker behandelen. Dankzij onze samenwerking is dat gelukkig binnen de regio mogelijk, op een paar zeldzame aandoeningen na. Een mooi voorbeeld hiervan is de gedeelde zorg rondom stamceltransplantaties. MMC biedt nazorg aan patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan in het Maastricht UMC+. Hierdoor kunnen zij na deze behandeling dicht bij huis, in eigen omgeving herstellen. MMC levert in het noorden van de OncoZON regio intensieve hematologische zorg. Met de nazorg voor stamceltransplantatie hebben we alle kennis en ervaring in huis om deze specifieke doelgroep kwalitatief goede zorg te bieden.

Unieke aspecten
Onze samenwerking heeft een specifieke focus: het toegankelijk houden van hoogwaardige oncologische zorg. Dat ons netwerk is opgebouwd door zorgprofessionals vanuit de inhoud en niet alleen vanuit bestuurlijk niveau, is uniek. Net als de uitwisseling op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, waarbij opgedane kennis breed wordt gedeeld en toegepast. Zo is MMC koploper als het gaat om prehabilitatie. Dat blijkt o.a. uit een internationale studie die de effectiviteit aantoont. Maar liefst 40% van de darmkankerpatiënten heeft minder ernstige complicaties en herstelt sneller. Deze wisselwerking levert belangrijke winst op voor patiënten. Ook kunnen patiënten makkelijker deelnemen aan innovatieve behandelprogramma’s.

Internationale erkenning
De OECI heeft onze samenwerking onderstreept als een uniek en innovatief model waarbij zorg, onderzoek en onderwijs zijn geïntegreerd. Het hele traject heeft ons een extra boost gegeven om nog intensiever samen te werken. Waardoor we samen kunnen blijven innoveren om onze zorg toekomstbestendig te houden, voor iedereen die onze zorg nodig heeft.”

Login portal voor professionals