site logo

Somberheid

AAA

Als u beseft dat uw leven eindig is, krijgt u te maken met verdriet, angst en somberheid. Vooral als u net slecht nieuws van uw arts heeft gekregen. Dat is een normale reactie. Na een paar weken of maanden wordt dat gevoel van somberheid vaak minder sterk.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf een aantal dingen doen, waardoor uw somberheid misschien afneemt:

  • Uit uw verdriet, woede of angst. Anders blijft u er alleen mee zitten. En dat kan de somberheid in stand houden;
  • Denk niet steeds aan de toekomst. Daardoor kunt u somber blijven. De toekomst blijft onzeker; hoe lang u daar ook over nadenkt. Er steeds aan denken kost veel energie;
  • Probeer vooral in het hier en nu te leven. Meditatie kan daarbij helpen;
  • Probeer goed te slapen. Als u minder moe bent, voelt u zich waarschijnlijk minder somber;
  • Bedenk iets leuks wat u nog wilt en kunt doen. Bespreek dit ook met uw naasten;
  • Breng zoveel mogelijk structuur in uw dag aan;
  • Als u moeilijk uit bed kunt komen, probeer dan een reden te bedenken om op te staan. Bijvoorbeeld door een bezoek te plannen. Of u zorgt dat u iets voor iemand moet doen;
  • Plan af en toe iets om naar toe te leven, ook al is dat op heel korte termijn.

Bent u na een aantal maanden nog erg somber, bespreek dat dan met uw (huis)arts. Hij kan u misschien helpen, bijvoorbeeld door medicijnen voor te schrijven. Of hij verwijst u door naar een gespreksgroep of een vorm van meditatie, zoals yoga.

Bron: www.kanker.nl

iStock_51196488_LARGE-300x266

Login portal voor professionals