site logo

Pijn

AAA

Pijn komt vaak voor bij kanker. Pijn ontstaat als volgt:

 1. Er ontstaat een pijnprikkel, bijvoorbeeld omdat een tumor op een zenuw drukt;
 2. Deze pijnprikkel gaat via de zenuwbanen naar de hersenen;
 3. U voelt pijn.

Iedereen ervaart pijn op een andere manier. Alleen u weet wat u voelt. U ervaart de gevolgen ervan voor uw dagelijks leven.

Misverstanden

Over pijn bij kanker bestaan nogal wat misverstanden. Kanker veroorzaakt bijvoorbeeld niet altijd pijn. In het begin van de ziekte hebben veel mensen geen pijn. U kunt wel pijn hebben:

 • als de ziekte zich verder in het lichaam uitbreidt;
 • als u uitzaaiingen heeft;
 • door een behandeling.

Een pijnstiller kan de pijn meestal verminderen of draaglijk(er) maken. Hierdoor kunt u vaak toch weer van alles ondernemen.

pijn

Soorten pijn

Er zijn verschillende soorten pijn. Pijn kan acuut of chronisch zijn. Wordt de pijn niet goed behandeld, dan heeft dit negatieve invloed op het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven. De behandeling verschilt per soort:

 • Acute pijn ontstaat door een beschadiging. Bijvoorbeeld een operatie, of ziekte. Deze pijn duurt een paar uren, dagen of weken;
 • Chronische of langdurige pijn komt veel voor bij patiënten met kanker. Dit is pijn die langer dan 3 maanden duurt. Chronische pijn duurt langer dan verwacht na een beschadiging of ziekte.

Er bestaat ook een ander onderscheid bij pijn:

 • Nociceptieve pijn: veroorzaakt door weefselbeschadiging. Zoals spier, bot of een orgaan. Belangrijke bijkomende factoren bij nociceptieve pijn zijn angst en depressie;
 • Neuropathische pijn: veroorzaakt door beschadiging van de zenuwvezels zelf. De tumorcellen groeien door in zenuwen, het ruggenmerg of de hersenen en veranderen de normale werking van de zenuwen. Dit geeft symptomen zoals plotselinge pijn, tintelingen, aanrakingspijn en een verhoogde gevoeligheid voor pijn. Kenmerkend voor neuropathische pijn is een plotselinge brandende pijn. Deze pijn is continu aanwezig met momenten van scherpe schietende pijn.

De meeste mensen met kanker hebben pijn door weefselbeschadiging of door een combinatie van weefselbeschadiging en neuropathische pijn.
Er zijn 2 vormen van nociceptieve pijn:

 • Somatische pijn: pijn door beschadiging van botten, spieren, gewrichten en huid. Deze pijn is meestal scherp van karakter en is goed aanwijsbaar;
 • Viscerale pijn: pijn vanuit de organen. Door groei van de tumorcellen komen de organen onder een verhoogde spanning te staan. Meestal is het een verspreide pijn zonder duidelijke grenzen. De pijn is krampend, wisselend van sterkte en moeilijk aan te wijzen. Soms komt de pijn tot uiting in de schouder terwijl de oorzaak in de buik (lever) zit.

Bron: www.kanker.nl

Login portal voor professionals