site logo

OncoZON app medische richtlijnen schildklierkanker

AAA

In samenwerking met het bedrijf EveryWhereIM heeft de werkgroep schildklierkanker van OncoZON de medische richtlijnen in een app verwerkt. Ideaal, want op die manier heeft iedereen de juiste informatie direct bij de hand.

Vanuit het Citrien programma heeft de GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland/Flevoland besloten om effectieve en patiëntvriendelijke samenwerking op gebied van pancreastumoren te stimuleren en te borgen middels regionale afspraken in de vorm van een transmuraal zorgpad Pancreascarcinoom. Deze afspraken zijn verwerkt in de Onco NH-FL app. Vanuit Citrien is de vraag gekomen of ook andere regio’s met de app aan de slag willen. OncoZON zag hier kansen om de zorg voor patiënten nog verder te optimaliseren en artsen beter te ondersteunen. In overleg met de voorzitters van de werkgroep, Marleen Kars (Maastricht UMC+) en Grard Nieuwenhuijzen (Catharina Ziekenhuis), is besloten om binnen de OncoZON app te starten met het zorgpad schildklier carcinoom. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Nu hoeft tijdens een MDO niet meer het document van 39 pagina’s uitgeplozen te worden, maar kan de app er snel bij worden gepakt. De app werkt ook zeer intuïtief en heeft een duidelijke structuur. De app wordt in een pilot van zes maanden geëvalueerd.

Je kunt de app via de volgende links bekijken: – https://apps.apple.com/nl/app/oncozon/id1597493224
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.everywhereim.oncozon&gl=NL

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Esmee Volders: esmee.volders@mumc.nl 

Login portal voor professionals