site logo

MDO model voor echelonering bij colorectale tumoren

AAA

28-06-2018
Een van de hoofdthema’s binnen het Citrien programma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ is het MDO (multi-disciplinaire overleg). In de afgelopen periode is dit binnen OncoZON verder uitgewerkt in het project ‘MDO consultatie & verwijzing colorectale tumoren’.

In de OncoZON regio wordt alle oncologische zorg aangeboden, van hoogvolume en laag-complexe tumoren tot laagvolume en hoog-complexe zorg. In dit project is een inventarisatie gemaakt hoe de verschillende ziekenhuizen omgaan met het bespreken en doorverwijzen van colorectaal patiënten om tot een eenduidige visie op echelonering te komen. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt voor verschillende niveaus van MDO, onderverdeeld in laag-complex lokaal, complex regionaal en hoog-complex/ second opinion.

Elk ziekenhuis organiseert een lokaal MDO colorectaal waarin de patiënten en behandelopties worden besproken en afgestemd. Complexe patiënten worden doorverwezen naar gespecialiseerde MDO’s, waarin de patiënten worden besproken door gespecialiseerde artsen in samenspraak met de verwijzer. In het model worden twee expert MDO’s georganiseerd; een in Noord-OncoZON en een in Zuid-OncoZON. Het derde echelon bestaat uit expertpanels over specifieke onderwerpen, zoals levermetastasen.

De voordelen van een dergelijk regionaal expert-MDO samen met de verwijzend arts zijn gezamenlijke besluitvorming met de lokale verwijzer, kennisoverdracht vanuit de experts, gezamenlijke afstemming van vervolgbehandelingen en het creëren van een gezamenlijke organisatie van de optimale zorg voor alle colorectale patiënten in de OncoZON regio.

Pilot MDO levermetastasen

Op basis van de resultaten van dit project Echelonering MDO’s colorectaal en de OncoZON projecten registratie aan de bron en XDS  wordt een pilot gestart ‘MDO levermetastasen’.

Login portal voor professionals