site logo

Wil Theelen

AAA

Wil Theelen

Verpleegkundige

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382839

e.Cov.oncologie@lzr.nl

Expertise

In 1976 ben ik in Sittard begonnen met mijn opleiding tot verpleegkundige. Na het voltooien daarvan heb ik als verpleegkundige zes jaar in het Laurentius Ziekenhuis Roermond gewerkt op de afdelingen urologie en longziekten. Als gevolg van mijn ervaringen bij het toedienen van de chemotherapie aan longpatiënten is mijn belangstelling voor de oncologie ontstaan. Toen in 1986 in ons ziekenhuis een aparte afdeling Oncologie werd opgericht ben ik daar gaan werken. Sinds 1995 werk ik bij de oncologische dagbehandeling en sinds 2005 ook één dag in de week als consulterend oncologieverpleegkundige. In 2010 heb ik mijn opleiding tot oncologieverpleegkundige afgerond.

Ik houd mij vooral bezig met de zorg voor patiënten met kanker aan wie de medisch oncoloog of hematoloog een systemische behandeling (bijv. chemotherapie) heeft voorgeschreven.  Ik vind het erg belangrijk dat deze patiënten goed geïnformeerd met hun behandeling kunnen starten en dat ze zich veilig, vertrouwd en op hun gemak voelen tijdens de toediening van de chemotherapie op de dagbehandeling.

Als consulterend oncologieverpleegkundige geef ik patiënten voorlichting over chemo- en/of doelgerichte therapie. We bespreken vooraf de behandeling en de mogelijke bijwerkingen die daarbij kunnen optreden en ik geef adviezen over hoe de patiënten het beste kunnen omgaan met die bijwerkingen. Mijn werkzaamheden bij de dagbehandeling bestaan vooral uit het toedienen van chemotherapie en maken van afspraken voor de controlebezoeken van de patiënt bij de oncoloog of hematoloog.

Wat mijn werk  voor mij zo waardevol maakt, is dat ik patiënten leer kennen in een voorlichtingsgesprek, maar ook tijdens en na de behandeling. Dit heeft een positieve invloed op het contact, het vertrouwen en de ondersteuning tijdens de hele behandelperiode. Tussen de behandelingen door spreek ik de patiënten tijdens het verpleegkundig spreekuur of via een telefonisch consult. Tijdens deze controle kijk ik met name naar de bijwerkingen, het algemeen welbevinden en bloeduitslagen. Indien nodig overleg ik hierover met de oncoloog of hematoloog en wordt de behandeling aangepast of wordt er (extra) medicatie voorgeschreven.

Login portal voor professionals