site logo

Sandra Huitink

AAA

Sandra Huitink

Medisch maatschappelijk werker

z.Zuyderland

t.088-4599718

In 1986 ben ik als maatschappelijk werker afgestudeerd aan de Sociale Academie in Sittard. Ik heb bijna 25 jaar met veel plezier gewerkt bij het Algemeen Maatschappelijk werk in Kerkrade, hier kreeg ik te maken met verschillende hulpvragen. Naast individuele gesprekken en gesprekken met echtparen heb ik ook met groepen gewerkt, onder andere een rouwgroep. Ook ben ik een aantal jaren ouderenadviseur geweest. In deze periode heb ik diverse opleidingen gevolgd, bijvoorbeeld op vlak van rouwbegeleiding. In 2006 heb ik heel gericht gekozen voor het werken met oncologische patiënten in het Zuyderland MC (destijds nog het Atrium MC).
Momenteel begeleid ik patiënten in alle fases van het ziek zijn; vóór de behandeling, tijdens de behandeling en vaak ook na de behandeling. Ik maak deel uit van het psycho-oncologisch centrum Aesclepios binnen ons ziekenhuis, waar ik samenwerk met psychologen, een psychiater en de revalidatie arts. Dit maakt dat ik ook betrokken ben bij de oncologische revalidatie. We hebben wekelijks een overleg, waar we gezamenlijk de patiënten bespreken, tevens ook gericht naar elkaar kunnen verwijzen, waar dit nodig is. Ik ervaar deze samenwerking als een mooie meerwaarde in de hulpverlening aan oncologische patiënten, mede ook omdat we elkaar vanuit onze diverse expertise kunnen aanvullen. Vanuit ons psycho-oncologisch team bieden we zes wekelijks een informatie bijeenkomst, die vrij toegankelijk is voor zowel patiënten als ook naasten. Ook binnen mijn huidige werk heb ik verschillende opleidingen gevolgd, onder andere de post HBO opleiding Psychosociale oncologie, de ACT basisopleiding en de opleiding Angst en depressie bij ouderen. Daarnaast neem ik deel aan een intervisie groep.
Luisteren, er zijn, samen met patiënten onderzoeken wat nodig is om de situatie en emoties te kunnen (ver) dragen en kijken hoe veerkracht versterkt kan worden vind ik nog altijd een dankbare en mooie taak van mijn werk.

Login portal voor professionals