site logo

Mirjam P.C.E. van Berkom

AAA

Mirjam P.C.E. van Berkom

Verpleegkundige

z.Elkerliek Ziekenhuis

t.0492-595943

e.casemanagercoloncare@elkerliek.nl

Expertise

Mijn opleiding tot A-verpleegkundige heb ik gevolgd in het Willibrordus ziekenhuis in Deurne. Aansluitend op het behalen van mijn diploma heb ik de oncologieopleiding gevolgd. Hierna heb ik aanvankelijk vooral gewerkt op de afdeling Chirurgie. De affiniteit met oncologie bleef echter. Toen de gelegenheid zich in 2001 voordeed, ben ik de opleiding tot stomaverpleegkundige gaan volgen. Destijds hadden we maar 4 uur politijd voor de stomapatiënten. In de jaren daarna is dit geleidelijk uitgebreid tot een volledige polikliniek van maandag tot en met vrijdag.

In 2008 is in het Elkerliek ziekenhuis het zogeheten ERAS traject geïntroduceerd voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery, oftewel versneld herstel na een operatie. Onderdeel hiervan is een strakke begeleiding van de patiënten al vanaf het moment dat zij vóór de operatie op de polikliniek komen totdat zij na de operatie het ziekenhuis verlaten. Bij de begeleiding speelt de casemanager coloncare, de functie die ik sinds 2011 heb, een belangrijke rol. Er komt immers veel op een patiënt af als hij/zij in het traject van onderzoek, diagnose en behandeling belandt. Als casemanager ben ik vanaf het begin af aan hèt aanspreekpunt voor de patiënt.

Binnen enkele dagen nadat het darmonderzoek (de scopie) is uitgevoerd, heb ik het eerste gesprek met de patiënt. Ik begeleid de patiënt vanaf de colonoscopie tot 5 jaar na de operatie.  Patiënten kunnen dagelijks met vragen bij mij terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Indien gewenst maken we een extra afspraak voor een gesprek in het ziekenhuis. Daarnaast coördineer ik de onderzoeken die de patiënt moet ondergaan en zorg ik ervoor dat hiervoor alle afspraken worden gemaakt.

In het Elkerliek ziekenhuis heb ik zitting in diverse overlegorganen, waaronder het MDO-GE (multidisciplinaire overleg gastro-enterologie), waarin ik overleg met de oncoloog en oncologieverpleegkundigen. Ik ben bestuurslid van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling stomaverpleegkundige en ik neem deel aan het  regio-overleg van de stomaverpleegkundigen regio Zuid-Oost.

Login portal voor professionals