site logo

J. Ophorst

AAA

J. Ophorst

Verpleegkundig specialist / PA

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 6350

Expertise

Sinds 1998 werk ik in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, aanvankelijk als verpleegkundige, daarna als verpleegkundig specialist. Ik houd mij vooral bezig met de zorg voor patiënten met aandoeningen van het maagdarmkanaal en patiënten met een melanoom. Ik begeleid zowel patiënten die een operatie moeten ondergaan als patiënten die behandeld worden met chemotherapie.

We werken in Máxima Medisch Centrum nauw samen met alle betrokken zorgverleners om de patiënt zo optimaal mogelijk van zorg te voorzien. Alle patiënten krijgen een verpleegkundig specialist toegewezen die de rol van casemanager voor die patiënt vervult. Hierdoor heeft de patiënt één vast aanspreekpunt gedurende de totale behandeling.

Login portal voor professionals