site logo

Ivan L.L. Vanlingen

AAA

Ivan L.L. Vanlingen

Verpleegkundig specialist / PA

z.Maastricht UMC+

t.043-3876400

e.poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Expertise

Ik ben al ruim 23 jaar oncologieverpleegkundige in het Maastricht UMC+. In 2008 heb ik de master Advanced Nursing Practice (ANP) voltooid. Sindsdien werk ik als verpleegkundig specialist met als aandachtsgebied erfelijke darmziekten. Patiënten met erfelijke darmziekten kunnen in het Maastricht UMC+ terecht op een multidisciplinaire polikliniek waar de maagdarmleverartsen, chirurgen, klinisch genetici en verpleegkundig specialisten nauw met elkaar samenwerken. Op deze poli kunnen niet alleen patiënten van wie  reeds bekend is dat zij een erfelijke ziekte (een genafwijking) hebben terecht voor screening, maar ook mensen  die om andere redenen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van darmkanker.

Als verpleegkundig specialist coördineer ik de zorg voor patiënten met darmkanker op zo’n manier dat zij optimaal behandeld en begeleid worden. Een ander belangrijk deel van mijn werk bestaat uit het screenen van patiënten die door de huisarts of het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn doorverwezen voor een darmonderzoek. Ik geef iedere patiënt uitvoerige informatie over het darmonderzoek en de noodzakelijke voorbereiding hierop. Ik ben ook  nauw betrokken bij het bespreken van de uitslag van het onderzoek en de verdere behandelmogelijkheden. Ik hecht veel waarde aan een klantgerichte benadering en vind het cruciaal dat in een gezondheidszorgorganisatie de patiënt centraal staat.

Ik lever een bijdrage aan diverse wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van (erfelijke) darmkanker, waaronder de EnCoRe-studie en de Parel Biobank Erfelijke darmkanker (parel BED). Een ander deel van mijn werkzaamheden bestaat uit de begeleiding van verpleegkundig specialisten in opleiding.

Login portal voor professionals