site logo

Evelien Briels-Schroeten

AAA

Evelien Briels-Schroeten

Verpleegkundige

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382839

e.Cov.oncologie@lzr.nl

Expertise

In 1992 ben ik in het Laurentius Ziekenhuis Roermond aangenomen als leerling-verpleegkundige. In 1995 heb ik mijn opleiding afgerond. Sinds 1997 werk ik op de afdeling Oncologie. In 1999 heb ik mijn diploma tot oncologieverpleegkundige behaald en in 2001 heb ik de opleiding tot mammacare verpleegkundige gevolgd. Sinds 2004 werk ik behalve op de afdeling Oncologie ook als consulterend oncologieverpleegkundige op de poli oncologie en sinds 2010 tevens één dag per week op de dagbehandeling. Ik houd mij vooral bezig met de zorg voor patiënten met kanker aan wie de medische oncoloog of hematoloog een systemische behandeling heeft voorgeschreven. Daarnaast coördineer ik allerlei zaken die betrekking hebben op de uitvoering van oncologisch, klinisch wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis.

In mijn werk als consulterend oncologieverpleegkundige geef ik patiënten uitleg over de chemo- en/of doelgerichte therapie die zij gaan krijgen. Daarbij bespreken we de behandeling en de bijwerkingen ervan en vertel ik hoe patiënten het beste met die bijwerkingen kunnen omgaan. Mijn werk op de dagbehandeling bestaat uit het toedienen van chemotherapie en het regelen van de afspraken voor polibezoeken aan de oncoloog of hematoloog. Wat de combinatie van beide taken voor mij zo waardevol maakt, is dat ik de patiënten goed leer kennen in een voorlichtingsgesprek, gedurende de behandeling en tijdens de controles. Dit intensieve contact schept wederzijds vertrouwen, hetgeen de ondersteuning tijdens de behandeling ten goede komt. Tussen de behandelingen in spreek ik de patiënten tijdens het verpleegkundig spreekuur of via een telefonisch consult. Tijdens een controle kijk ik met name naar de bijwerkingen, het algemeen welbevinden en bloeduitslagen. Indien nodig overleg ik hierover met de oncoloog of hematoloog en indien nodig volgt een aanpassing van  de behandeling of wordt er extra medicatie voorgeschreven. Ik vind het erg belangrijk dat patiënten met  de problemen die hun ziekte veroorzaakt op lichamelijk, geestelijk of sociaal vlak terecht kunnen bij een professional.

Ik ben lid van de mammacare werkgroep van het Laurentius Ziekenhuis. Deze werkgroep verzorgt  één keer per twee jaar een bijscholingsavond over borstkanker voor de verpleegkundigen van het ziekenhuis en voor de thuiszorg.

Login portal voor professionals