site logo

Drs. Sjoerd Sjalet

AAA

Drs. Sjoerd Sjalet

Klinisch psycholoog

z.Zuyderland

t.(secretariaat) 088-4596490

e.psychosocialezorgsecretariaat@zuyderland.nl

In 2002 ben ik mijn beroepscarrière binnen Atrium medisch centrum (inmiddels Zuyderland Medisch Centrum) gestart en ik ben daar opgeleid tot klinisch psycholoog en daarmee ook tot psychotherapeut. Voorts ben ik geregistreerd cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als klinisch psycholoog binnen de vakgroep klinische en medische psychologie in Zuyderland Medisch Centrum en vanaf dat moment ben ik mij onder meer gaan specialiseren in de psycho-oncologie. Ik zie de psycho-oncologie als een belangrijke en vanzelfsprekende voorziening binnen het ziekenhuis die zorg biedt aan patiënten en hun naasten die geconfronteerd zijn met kanker, ongeacht het type kanker. Zuyderland heeft het Psycho-Oncologisch Centrum Zuyderland: Aesclepios, een multidisciplinair team dat zorg op maat levert aan patiënten en naasten die dat nodig hebben, op verwijzing van medisch specialisten en huisartsen. Het team is op die manier verbonden aan alle andere oncologische teams.

Zuyderland Medisch Centrum stelt mij en mijn collega’s in staat om middels intensieve samenwerking met andere medisch specialisten en disciplines optimale geïntegreerde zorg te bieden waarbij de mens achter de patiënt als geheel en in relatie tot zijn omgeving centraal staat. Als klinisch psycholoog verricht ik psychodiagnostiek, psychologische behandelingen en psychotherapie bij psychische klachten die samenhangen met lichamelijke klachten en aandoeningen. Ik houd mij bezig met in principe alle psychologische en psychiatrische vraagstellingen waarmee patiënten en verwijzers te maken hebben na confrontatie met kanker. In het bijzonder heb ik mij gespecialiseerd in de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van chronische vermoeidheid na kanker. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de psycho-oncologische zorg van kwalitatief hoogwaardig niveau is en stevig ingebed is binnen alle relevante zorgtrajecten binnen het ziekenhuis, maar tevens zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar is voor huisartsen. Om daaraan bij te dragen ben ik onder meer lid van de Oncologie Beleidscommissie van Zuyderland.

Ik ben (plaatsvervangend) P-opleider in Zuyderland en daarmee mede verantwoordelijk voor het opleiden van verschillende professionals binnen het vakgebied. Als bestuurslid MSB binnen Zuyderland houd ik mij ook op een ander niveau binnen de organisatie bezig met het optimaliseren van de best mogelijke zorg voor al onze patiënten. Voorts ben ik voorzitter van de sectie Somatiek van de VGCt, waarmee ik mij op meer landelijk niveau hard maak voor de best mogelijke zorg voor mensen die geconfronteerd zijn met lichamelijke klachten of een lichamelijke aandoening.

Login portal voor professionals