site logo

Drs. Riet Janssen-Jongen

AAA

Drs. Riet Janssen-Jongen

Huisarts

z.Zuyderland

t.poli ouderengeneeskunde: 088-4599713

e.ri.jongen@zuyderland.nl

Expertise

Ik heb mijn studie geneeskunde en de huisartsopleiding in Maastricht gedaan. Er volgden een aantal jaren werk op de spoedeisende hulp. Uiteindelijk heb ik de overstap gemaakt naar het verpleeghuis; het werken in teamverband voor een zeer kwetsbare groep patiënten. In 2001 ging ik bij het COPZ in Maastricht aan de slag en behaalde in 2003 in Cardiff mijn ‘Postgraduate Diploma in Palliative Medicine’. Sinds 2004 werk ik met veel plezier als medisch consulent palliatieve zorg in Zuyderland. Daarnaast ben ik hospicearts in Brunssum en kaderarts palliatieve zorg. Binnen de palliatieve zorg ligt ook mijn passie. Ik houd mij vooral bezig met pijn- en symptoombestrijding, maar heb ook veel ervaring in het begeleiden van de zieke mens en zijn naasten. Het maakt mij gelukkig als het mogelijk blijkt om de kwaliteit van leven van de patiënt nog te verbeteren en het lijden te verlichten. Palliatieve zorg is bij uitstek interdisciplinair. Elke discipline brengt zijn deskundigheid mee en het geheel is meer dan de som der delen. Het is uitdagend en inspirerend werk, dat me al vele jaren voldoening schenkt. Het is een bijzonder voorrecht om mensen in de laatste, kwetsbare fase van het leven te mogen begeleiden. Zuyderland biedt mij de gelegenheid om mijn expertise in te zetten, samen met mijn collega’s van het Transmuraal Palliatief Advies Team. Samen met prof. dr. Marieke van den Beuken ben ik redacteur voor ‘Het palliatief formularium’ en het ‘Casusboek palliatieve zorg’.

Login portal voor professionals