site logo

Drs. M.F.A.P. Vencken-Jeurissen

AAA

Drs. M.F.A.P. Vencken-Jeurissen

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382648

e.secr.gynaecologie@lzr.nl

Na mijn opleiding tot Gezondheidswetenschapper (Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding) bij de Universiteit in Maastricht (1992), ben ik in 1993 gestart op de poli Gynaecologie in het Laurentius Ziekenhuis. Ik vervul meerdere functies op de poli Gynaecologie naast de functie polikliniek assistente. Onze taak als polikliniek assistente is uitgebreid met een aantal taken. Zo voeren, wij als assistentes, oa een informatief gesprek met patiënten die een afwijkend uitstrijkje hebben en bij wie aansluitend het gesprek op de POK het onderzoek/ behandeling wordt verricht. Op het gebied van oncologie ben ik, samen met mijn collega G. Verstappen, verantwoordelijk voor het voeren van  gesprekken met vrouwen en hun naasten  waarbij een endometriumcarcinoom bij geconstateerd is.  Bij hen neem ik de Lastmeter af waarvan het doel is het detecteren van behoefte op het gebied van psychosociale zorg. Deze lastmeter een gestandaardiseerde vragenlijst die in de week na het slechtnieuwsgesprek maar wel voor de operatie wordt afgenomen. Postoperatief wordt deze bij de nacontrole afgenomen en eventueel, naar behoefte, ook bij vervolgcontroles. Verder ben ik aanwezig bij het overleg Tumorwerkgroep Gynaecologie (TWG) en betrokken bij het protocolleren van het Zorgpad Endometriumcarcinoom. Ik vind het belangrijk dat de patiënte en hun naasten centraal staan. Daarnaast wil ik het voor hen zo laagdrempelig mogelijk maken. Ik vind het belangrijk dat mensen niet met vragen blijven rondlopen en hoop dat ik met mijn inzet eventuele problemen voor hen bespreekbaar kan maken en het liefst een redelijke oplossing kan aanbieden. Sinds 2009 ben ik naast Polikliniek assistente ook de bekkenbodem assistente van de poli Gynaecologie. Tijdens mijn spreekuur reinig ik pessaria en leer de vrouwen hoe zelf hun pessarium kunnen reinigen. Tevens geef ik, indien gewenst, uitleg over aanstaande bekkenbodemoperaties. Sinds een aantal jaren begeleid ik, als research medewerkster, de (Consortium)studies waaraan wij als polikliniek Gynaecologie deelnemen. Tevens ben ik onderdeel van diverse zorgpaden die lopen in ons ziekenhuis. Het volgen van opleiding en uitvoering van het capaciteitsmanagement voor onze poli is ook een onderdeel van mijn taken. Al met al een gevarieerde functie op de poli Gynaecologie binnen het LZR.

Login portal voor professionals