site logo

Drs. Jeroen W.A. Leijtens

AAA

Drs. Jeroen W.A. Leijtens

Chirurg

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382008

e.secr.chirurgie@lzr.nl

Expertise

Ik ben opgeleid tot chirurg in Deventer en in het UMC Groningen en heb aansluitend een vervolgopleiding gedaan tot gastro-intestinaal chirurg en chirurg-oncoloog in Leeuwarden en Groningen. Na enkele jaren gewerkt te hebben in Rotterdam ben ik in het Laurentius ZIekenhuis Roermond aan de slag gegaan. Ik houd mij vooral bezig met de minimaal invasieve behandeling – operaties via enkele kleine openingen in de huid – van darmtumoren. Vrijwel alle darm- en endeldarmtumoren kunnen we tegenwoordig via dergelijk ‘kijkoperaties’  verwijderen. Samen met een collega besteed ik veel aandacht aan de TEM-chirurgie (Transanale Endoscopische Microchirurgie), een techniek die het mogelijk maakt via een buisje in de endeldarm grote poliepen, maar steeds vaker ook kleine tumoren, te verwijderen. Door op deze manier te opereren is, mits de patiënt voldoet aan nauwkeurig omschreven kenmerken, te voorkomen dat een grote endeldarmoperatie en het aanleggen van een stoma nodig is. Voor het uitvoeren van de TEM zijn wij in Roermond hét verwijscentrum voor heel Limburg en ook een stukje daarbuiten. Wij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit naar deze ingreep.

Ik vind het belangrijk mensen die geconfronteerd worden met kanker zo vakkundig, zo menselijk en zo snel mogelijk bij te staan in hun strijd. Het feit dat ik het voorrecht heb om dit te kunnen en mogen doen, maakt mijn vak voor mij tot het prachtigste vak dat ik mij kan voorstellen.

Samen met een chirurg uit het Maastricht UMC+, een chirurg uit het Orbis MC en een van onze urologen vorm ik het bijnierteam. Wij voeren in het Laurentius Ziekenhuis alle bijnieroperaties bij patiënten uit Limburg uit.

Login portal voor professionals