site logo

Dr. Birgit B.E.P.J. Vriens

AAA

Dr. Birgit B.E.P.J. Vriens

Medisch oncoloog

z.Catharina Ziekenhuis

t.040 - 239 66 22

Expertise

Sinds juni 2012 werk ik als internist-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Behalve mijn klinische werkzaamheden houd ik me bezig met mijn promotietraject over neoadjuvante chemotherapie bij het mammacarcinoom. Na het voltooien van de studies Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht ben ik in 2009 gestart met de specialisatie Inwendige Geneeskunde. De eerste vier jaar van mijn opleiding heb ik met veel plezier doorlopen in het Catharina Ziekenhuis. Tijdens de laatste twee jaar van mijn opleiding heb ik me verder gespecialiseerd in de oncologie in het Maastricht UMC+. Daar ben ik drie jaar werkzaam geweest als staflid bij de afdeling Medische Oncologie.

Ik ben lid van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de European Society for Medical Oncology.  Ook ben ik lid van diverse tumorwerkgroepen van het IKNL, lid van het Palliatief Interdisciplinair Overleg (IDO) en lid van de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM), onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO). Daarnaast maak ik deel uit van de Faculty Multidisciplinary Management of Breast Cancer van de European Society for Radiation & Oncology (ESTRO).

Login portal voor professionals