site logo

Drs. W.K.G. Leclercq

AAA

Drs. W.K.G. Leclercq

Chirurg

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 8550

Expertise

Ik heb mijn studie geneeskunde gevolgd ik aan Universiteit Maastricht. Sinds 2004 werk ik als arts in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. In 2005 ben ik gestart met de opleiding tot chirurg in Máxima Medisch Centrum en het Radboudumc in Nijmegen. Ik heb me daarbij toegelegd op de chirurgie van de maag, darm, en lever en op het uitvoeren van buikwandchirurgie. Wat betreft de behandeling van kanker voer ik vooral kijkoperaties (laparoscopie) uit bij mensen met dikke darm- en endeldarmkanker. Voor patiënten in de regio bij wie sprake is van uitzaaiingen van een tumor in hun lever is Máxima Medisch Centrum hét ziekenhuis waar zij voor een operatie aan de lever terecht kunnen. Ook bij deze operaties zetten we ons in om met zo minimaal mogelijke chirurgie een zo maximaal effect te bereiken.

Ik vind het belangrijk dat mensen die als patiënt bij mij komen niet alleen goede informatie krijgen, maar ook samen met mij kunnen meedenken en meebeslissen over welke behandeling zij willen ondergaan. Daarbij is het heel belangrijk de patiënten goed voor te lichten en zowel voor, tijdens als na de operatie goede zorg te verlenen. In mijn functie zet ik me in voor patiëntvriendelijke chirurgische zorg. Hierbij moeten we niet alleen kijken naar wat medisch gezien het beste voor de patiënt is, maar ook wat de ingreep uiteindelijk oplevert voor de kwaliteit van leven voor de patiënt.

Mijn passie ligt bij het opereren, omdat ik daarbij zelf iets kan doen voor de patiënt. Dat geeft mij veel voldoening. Hierbij draait het vaak om kleine details die bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Dit geldt niet alleen bij oncologische operaties, maar ook bij de andere soorten operaties die ik uitvoer, bijvoorbeeld operaties wegens extreem overgewicht of wegens littekenbreuken.

Login portal voor professionals