site logo

Dr. Tom T.C.G. Budiharto

AAA

Dr. Tom T.C.G. Budiharto

Radiotherapeut

z.Catharina Ziekenhuis

t.040 - 239 64 00

Expertise

Zowel mijn opleiding Geneeskunde als mijn opleiding tot radiotherapeut heb ik voltooid in Leuven (België). Sinds 2011 werk ik als radiotherapeut in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Mijn aandachtsgebieden zijn de urologische tumoren, tumoren van de alvleesklier en longtumoren.

Ongeveer de helft van de patiënten met een kwaadaardige aandoening worden minstens één keer bestraald met een curatief (in opzet genezend) of palliatief (levensverlengend/klachten verminderen) doel. Binnen de radiotherapie heeft zich de laatste jaren een snelle evolutie van de bestralingstechnieken voorgedaan. Er is met name veel vooruitgang geboekt met “Intensity Modulated RadioTherapy (IMRT)”, rotatietherapie en beeldgestuurde radiotherapie. Via wetenschappelijk onderzoek heb ik mijn vakkennis verruimd en ben ik ervaren met het uitvoeren en van nieuwe radiotherapietechnieken. Nieuw klinisch wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten snel in de dagelijkse praktijk kunnen worden uitgevoerd, is noodzakelijk om de oncologische zorg verder te verbeteren. Daarom ben ik ook van mening dat deelname aan klinische trials (studies) in radiotherapie op (inter)nationaal vlak van belang is. Binnen het snel evoluerende landschap van de moderne geneeskunde zijn multidisciplinaire samenwerking, kwalitatieve patiëntgerichte zorgverlening, subspecialisatie binnen de radiotherapie, het opstarten van nieuwe innoverende bestralingstechnieken en deelname aan klinisch toegepast onderzoek voor mij belangrijke elementen.

Ik ben lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Belgische Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (BVRO) en European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO).

Login portal voor professionals