site logo

Dr. Rafli van de Laar

AAA

Dr. Rafli van de Laar

Gynaecoloog

z.VieCuri

t.(secretariaat) 077-3206860

e.rvdlaar@viecuri.nl

Na mijn opleiding tot gynaecoloog in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven en Maastricht Universitair Medisch Centrum heb ik van 2011 tot 2016 promotie onderzoek verricht naar de chirurgische behandeling van eierstokkanker.  Na anderhalf jaar gewerkt te hebben als gynaecoloog in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven heb ik in  2017 de overstap gemaakt naar het Medisch centrum VieCuri. Ik houd me naast de algemene verloskundige en gynaecologische ziektebeelden voornamelijk bezig met de zorg voor patiënten met een vorm van gynaecologische kanker. In mijn functie als gynaecoloog met aandachtsgebied gynaecologische oncologie maak ik deel uit van een multidisciplinair team. Binnen dit team wordt nauw en prettig samengewerkt met verschillende professionals zoals gynaecologisch oncologen, radiotherapeuten, medisch oncologen en gespecialiseerde verpleegkundigen in het VieCuri en in de verschillende academische ziekenhuizen. Ik hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt en aan goede communicatie. Behalve bij de zorg voor patiënten ben ik ook nauw betrokken bij de opleiding van coassistenten en artsen in opleiding tot gynaecoloog. Tevens ben ik lid van de landelijke werkgroep gynaecologische oncologie en probeer deelname aan studies binnen het vakgebied gynaecologie te stimuleren. Ook maak ik deel uit van de redactie van het Nederlands tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) en verzorg ik acute verloskunde trainingen in een trainingscentrum in Eindhoven.

Login portal voor professionals