site logo

Dr. Onno P.M. Teernstra

AAA

Dr. Onno P.M. Teernstra

Neurochirurg

z.Maastricht UMC+, Zuyderland

t.043-3876400

e.poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Expertise

In 1997 heb ik mijn geneeskundeopleiding afgerond in het Maastricht UMC+. Na een jaar als assistent niet in opleiding (ANIOS) neurochirurgie in het Erasmus MC te Rotterdam ben ik in 1998 teruggekomen naar neurochirurgie Maastricht UMC+ om daar promotieonderzoek te doen hetgeen resulteerde in mijn promotie in 2002 met het proefschrift “Stereotactic treatment of intracerebral hematoma by means of a plasminogen activator”. Na anderhalf jaar ANIOS, waarvoor ook een jaar in het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg, werk ik sinds 2006 in het Maastricht UMC+, maar ben ik voornamelijk in het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen gedetacheerd. Mijn aandachtsgebieden zijn neuro-oncologie, pijn en spacticiteitsbehandeling en vasculaire neurochirurgie. Daarnaast ben ik plaatsvervangend opleider neurochirurgie in het Zuyderland ziekenhuis.

Veel waarde hecht ik aan multidisciplinaire behandeling op neuro-oncologisch terrein volgens de meest up-to-date inzichten in regionaal verband. Van groot belang acht  ik dat de patiënten en hun familie van elke stap goed op de hoogte worden gebracht in dit complexer wordende proces, zodat zij weldoordacht beslissingen kunnen nemen, en niet onnodig worden verrast.

Ik ben lid van diverse vakverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en European Association of Neuro-Oncology.

Login portal voor professionals