site logo

Dr. Marinus O. den Boer

AAA

Dr. Marinus O. den Boer

Hematoloog, Medisch oncoloog

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382466

e.miranda.hendrikx@lzr.nl

Expertise

Na mijn opleiding tot arts aan de Rijksuniversiteit Leiden en mijn promotie aan de Rijksuniversiteit Rotterdam, ben ik opgeleid tot internist in het Erasmus MC in Rotterdam. Ik heb mij daar vervolgens gespecialiseerd in de hematologie (kennis van bloedziekten) en in de medische oncologie. Sinds 2002 werk ik in het Laurentius Ziekenhuis Roermond als internist. Ik houd mij vooral bezig met de vakgebieden medische oncologie en hematologie.

Ik heb een brede belangstelling op het gebied van de medische oncologie, hematologie en de algemene interne geneeskunde. Ik vind het zeer belangrijk om een brede blik op dit werkgebied in de geneeskunde te hebben en te behouden. Ook palliatieve zorg, zorg voor patiënten bij wie geen genezing meer mogelijk is, heeft mijn grote belangstelling. Het Laurentius Ziekenhuis biedt hiervoor ruim voldoende mogelijkheden. We beschikken over  een sterk en hecht team van behandelaren in de oncologie. Ook doet ons ziekenhuis altijd mee aan wetenschappelijk onderzoek. De combinatie van patiëntencontact en onderzoek vind ik heel interessant. De toenemende complexiteit van de oncologische zorg en de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met kanker maken dat er een toenemende noodzaak is tot intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen. Om die reden ben ik een groot voorstander van de huidige regionale samenwerking zoals die plaatsvindt in het Oncologisch Netwerk Zuid-Oost Nederland (OncoZON).

Ik ben van 2003 tot 2009 voorzitter geweest van de werkgroep gastro-intestinale oncologie van het Integraal Kankercentrum Limburg dat tegenwoordig deel uitmaakt van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en ben ik lid geweest van de IK(N)L visitatiecommissie oncologie. Het Laurentius Ziekenhuis heeft een lange historie van regionale samenwerking in IKNL verband. Momenteel ben ik voor de tweede maal secretaris van de oncologiecommissie van het Laurentius Ziekenhuis. Ik ben ook een aantal jaren lid geweest van het stafbestuur van het Laurentius Ziekenhuis.

Login portal voor professionals