site logo

Dr. M.J. van Henten

AAA

Dr. M.J. van Henten

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 6100

Expertise

Na mijn studie geneeskunde in Amsterdam heb ik de opleiding tot longarts gevolgd in het Maastricht UMC+. Sinds  2004 werk ik als longarts in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Ik houd mij vooral bezig met de diagnostiek en behandeling van longkanker. Daarnaast behandel ik alle andere longziekten, met uitzondering van allergie en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Als duikarts zie ik ook wekelijks mensen met longziekten of een afwijkende longfunctie, ter beoordeling en advies voor de duiksport. Ik heb mij al tien jaar lang verdiept in de non-invasieve diagnostiek van het mediastinum (de ruimte tussen beide longen). Hierbij maken we gebruik van technieken als endo-echografie (EUS/EBUS) en transthoracale echo.

Ik vind het belangrijk als arts mijn patiënten, met name indien er sprake is van longkanker, deskundig en zeker ook betrokken, eerlijke en empathisch te benaderen. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de gespecialiseerd verpleegkundige. Belangrijke thema’s in de zorg voor mensen met longkanker zijn voor mijn de palliatieve zorg en end of life care.

Ik ben lid van diverse nationale en regionale werkgroepen en adviesraden op het gebied van longziekten. Zo ben ik lid van de werkgroep oncologie (WON) van de Nederlandse Vereniging Longziekten en Tuberculose, lid van de werkgroep mesotheliomen van de Nederlandse Vereniging Longziekten en Tuberculose en lid van het Nederlandse Astbestose Panel (NAP). Ook ben ik als medisch consulent actief bij de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Login portal voor professionals