site logo

Dr. J. van Elssen

AAA

Dr. J. van Elssen

Hematoloog, Internist

z.Maastricht UMC+

t.043- 387 64 00

De opleiding geneeskunde werd gevolgd aan de Universiteit van Maastricht (2000-2006). Hierna heeft ze  promotieonderzoek verricht (2006-2010) aan dezelfde universiteit bij de vakgroep hematologie. Dit onderzoek was gericht op het gebruik van het immuunsysteem bij de behandeling van kanker. Hierna werd de opleiding tot internist-hematoloog gevolgd (2010-2018), die tijdelijk werd onderbroken voor een onderzoeksstage in Bosten (USA) aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology. Het onderzoek aldaar was gericht op het in beeld brengen van immuun cellen in en om de tumor door gebruik te maken van kleine antilichamen.
In 2018 werd de opleiding tot hematoloog afgerond in het Maastricht UMC+. Sindsdien werkt ze als internist-hematoloog in dit ziekenhuis met speciale aandacht voor in Acute myeloide leukemie, stamceltransplantaties en multipel myeloom. Ze is lid van de hovon stamceltransplantatie en acute leukemie werkgroep. En nationaal actief in de programma commissie van het Dutch hematology congress.
Naast patiëntenzorg blijft ze ook als hematoloog zeer nauw betrokken bij het onderzoek. Zo begeleid ze PhD studenten en richt ze zich op de ontwikkeling van immuuntherapie bij patiënten met Multipel Myeloom en Acute leukemie met laboratorium onderzoek evenals klinische studies.

Login portal voor professionals