site logo

Dr. Iryna Samarska

AAA

Dr. Iryna Samarska

Patholoog

z.Maastricht UMC+

t.043-3876400

Iryna Samarska  is sinds januari 2019 werkzaam als patholoog bij de afdeling pathologie in het MUMC+. Haar  voornaamste aandachtsgebieden zijn urogenitale pathologie, lever pathologie, pancreato-biliaire pathologie en gastro-intestinale pathologie. Ze neemt deel aan meerdere MDO’s, zoals oncologische gastro-intestinale, lever, pancreato-biliaire en urogenitale. Tevens participeert ze in de supervisie van de arts-assistenten pathologie en geeft zij onderwijs aan geneeskunde studenten.

In 2002 heeft Iryna Samarska de opleiding Geneeskunde afgerond aan de Nationale Medische Universiteit in Kiev, Oekraïne. In Kiev heeft ze ook haar eerste promotieonderzoek gedaan naar de farmacologische  behandeling van aandrang-incontinentie. Na de verdediging van het proefschrift deed ze haar tweede promotieonderzoek op de afdeling farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het tweede promotieonderzoek ging over een post-operatieve vasculaire reactiviteit en daaraan gerelateerde nieraandoening. In 2012 heeft ze  de assessmentprocedure van niet-Europese medische artsen succesvol afgerond. Gedurende die periode werkte ze ook als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling anesthesiologie, Rijksuniversiteit Groningen.

In 2013 startte zij met de opleiding tot patholoog bij de afdeling pathologie in het MUMC+. In 2015-2016 liep ze perifere stage bij Prof. Dr. De Bruїne, Dr. Van Marion en Dr. Wouda (Viecuri, Venlo). In 2018 deed ze een 1 jaar durende verdiepingsstage in urogenitale pathologie en een wetenschappelijke stage bij Prof. Dr. J. Epstein, op de afdeling pathologie, John Hopkins Universiteit (Baltimore, Verenigde Staten). Ze volgde een dagelijks intercollegiaal overleg (surgical pathology) en een intercollegiaal overleg (gastrointestinale pathologie).

Naast patiëntenzorg is Iryna Samarska betrokken bij urogenitaal onderzoek, hepatobiliair onderzoek en niertumoren. Iryna Samarska is lid van de expertisegroep urogenitale pathologie en obductie pathologie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

Login portal voor professionals