site logo

Dr. G. Vreugdenhil

AAA

Dr. G. Vreugdenhil

Hematoloog, Medisch oncoloog

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 5320

Expertise

Na mijn opleiding interne geneeskunde en mijn promotie in de regio Rotterdam, heb ik in Radboudumc mijn registratie behaald in de aandachtsgebieden hematologie en medische oncologie. Sinds 1994 werk ik in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daarnaast heb ik een deelaanstelling binnen de medische oncologie van het Maastricht UMC+ voor het doen van onderzoek in de palliatieve zorg in de breedste zin van het woord. Dit betreft onder meer onderzoek naar de duur en bijwerkingen van de behandeling met cytostatica (chemotherapie), waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Aanvankelijk heb ik me met name beziggehouden met de behandeling van borstkanker en (acute) leukemie. Tegenwoordig houd ik me hoofdzakelijk bezig met de behandeling van melanomen (kwaadaardige huidkankers) en kanker in het maagdarmkanaal. Daarnaast behandel ik mensen met  acute leukemie en andere kwaadaardige aandoeningen van het bloed. Ik ben bovendien gespecialiseerd en geïnteresseerd in de behandeling van andere bloedziekten, bijvoorbeeld stollingsstoornissen.

Ik vind het een uitdaging om mijn patiënten zo goed mogelijk en op individuele basis te behandelen. Daarbij moet de behandeling niet alleen gericht zijn op een optimaal resultaat, maar zeker ook op een optimale kwaliteit van leven voor de patiënt. Het doet mij iedere keer weer goed om de voor- en nadelen van behandelingen samen met een patiënt af te wegen en op basis daarvan samen te beslissen welke behandeling wordt ingezet. Vanuit deze interesse ben ik momenteel ook bezig met een project hierover: ‘starten en stoppen met chemotherapie’. Ik houd me daarnaast bezig met het onderwerp ‘sport en bewegen bij kanker’. Patiënten die na hun ziekte en behandeling weer sporten, vormen een belangrijke inspiratiebron voor mij. Als het gaat over moeheid, een van de meest voorkomende verschijnselen bij (de behandeling van) kanker, kan ik niet nalaten mijn eigen enthousiasme met betrekking tot sport te delen met patiënten.

Het leveren van goede medische zorg is bij mij altijd verweven met het opzetten en doen van wetenschappelijk onderzoek. Dat ik dit nu kan doen vanuit het Maastricht UMC+ is voor mij een buitengewoon voorrecht. Ik ben lid van nationale verenigingen, zoals Nederlandse Vereniging voor Hematologie en European Hematology Association, Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (voormalig bestuurslid) en internationale verenigingen zoals European Society for Medical Oncology.

Login portal voor professionals