site logo

Dr. G.D. Slooter

AAA

Dr. G.D. Slooter

Chirurg

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 8550

Expertise

Ik werk sinds 2001 als algemeen chirurg in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Hier houd ik mij in het bijzonder bezig met  laparoscopie (kijkoperatie) bij mensen met kanker. Máxima Medisch Centrum heeft een centrum voor kijkoperaties waarin gynaecologen, urologen en chirurgen nauw samenwerken. Wij ontwikkelen daar nieuwe operatietechnieken en behandelmethoden. Voor alle aandoeningen in de buik proberen we een laparoscopische oplossing te vinden. De ervaring leert dat door het toepassen van laparoscopie de patiënt sneller herstelt. Persoonlijk richt ik mij vooral op (kijk)operaties bij darmkanker en lever- en bijnieraandoeningen. Daarnaast ben ik gepromoveerd op de behandeling van lever- en neuro-endocriene tumoren. Mijn wetenschappelijke aandacht gaat naar het doen van onderzoek ter verdere verbetering van de kwaliteit van leven na colorectale chirurgie, leverchirurgie, bijnierchirurgie en galblaaskanker.

Naast opereren bestaat mijn werk uit het organiseren en geven van onderwijs, zowel binnen het ziekenhuis als regionaal. Zowel op nationaal als internationaal niveau werk ik mee aan het organiseren van cursussen en congressen over kijkoperaties en oncologie. Binnen Máxima Medisch Centrum ben ik verantwoordelijk voor een goed en snel verloop van de zorg  bij mensen met darmkanker. Met ons team hebben we de zorg zodanig verbeterd dat de toegangstijden voor het onderzoek van de darm (coloscopie) en voor de darmoperaties korter zijn geworden. Gedurende de hele behandeling beschikt iedere patiënt over een persoonlijke casemanager als direct contactpersoon.

In Máxima Medisch Centrum ben ik voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie en lid van de Oncologiecommissie. Via een aantal nevenfuncties probeer ik actief bij te dragen aan de oncologische zorg. Als bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC) en de Werkgroep Endoscopische Chirurgie (WEC) kan ik veel initiatieven ontplooien. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Oncologische Chirurgie en Gastro-intestinale Chirurgie en van de werkgroepen voor leverchirurgie en coloproctologie. Met veel plezier organiseer ik jaarlijks laparoscopie onderwijs in het Caribische Gebied. Ik ben erelid van de Caribbean Society of Endoscopic Surgeons.

Login portal voor professionals