site logo

Dr. F.M. van der Toorn

AAA

Dr. F.M. van der Toorn

Neuroloog

z.Máxima Medisch Centrum

t.040 888 84 10

Expertise

Ik heb mijn studie geneeskunde gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na het voltooien van mijn opleiding heb ik zes maanden gewerkt op de afdeling Cardiologie van het Vlietland Ziekenhuis in Vlaardingen en zes maanden op de afdeling Neurologie in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Vervolgens heb ik mijn opleiding tot neuroloog gevolgd in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en een deelopleiding epilepsie- en slaapgeneeskunde in het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe in Heeze. Tijdens mijn opleiding heb ik mijn in het bijzonder beziggehouden met de neuro-oncologie. Sinds april 2013 werk ik als algemeen neuroloog in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven met de neuro-oncologie als specifiek aandachtsgebied.

Ik vind het belangrijk patiënten goed in te lichten over hun diagnose, hun prognose en de mogelijkheden tot behandeling. Bij dat laatste is het zeer belangrijk zowel de waarde als de beperkingen van de therapieën aan de patiënt duidelijk te maken. Vanwege de complexiteit van de zorg gebeurt dit in multidisciplinair teamverband met betrokken specialisten (zowel van binnen als buiten het ziekenhuis), om zo samen met de patiënt tot een op de persoon toegespitste behandeling te komen. De wensen van de patiënt staan hierbij voorop.

Ik neem deel aan het palliatieve multidisciplinaire overleg, het overleg over de mogelijke behandelingen voor patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is. Het is van zeer wezenlijk belang  patiënten die in de laatste fase van de ziekte verkeren goed te begeleiden. Ik houd mij ook bezig met het doen van wetenschappelijk onderzoek, soms in samenwerking met andere specialismen.

Login portal voor professionals