site logo

Chantal Claessen

AAA

Chantal Claessen

Verpleegkundige

z.Laurentius Ziekenhuis Roermond

t.0475-382839

e.Cov.oncologie@lzr.nl

Expertise

Ik ben 25 jaar geleden als leerling-verpleegkundige aan de slag gegaan in het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Na mijn opleiding tot oncologieverpleegkundige ben ik in 1998 begonnen als consulterend oncologieverpleegkundige op de polikliniek oncologie. In 2005 heb ik de opleiding tot verpleegkundig specialist afgerond. Ik houd mij bezig met de zorg voor patiënten met kanker die via de medisch oncoloog of hematoloog een systemische behandeling (bijv. chemotherapie) krijgen voorgeschreven. Ik heb vooral contact met patiënten die een uitgezaaide vorm van kanker hebben.

Mijn contact als consulterend oncologieverpleegkundige met de patiënten begint bij het voorlichtingsgesprek over de behandeling met chemo- en/of doelgerichte therapie. Ik geef hen dan informatie over de behandeling, de bijwerkingen en ik vertel hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan. Tussen de behandelingen door verloopt het contact met de patiënten via het verpleegkundig spreekuur of via een telefonisch consult. Ik houd daarbij in de gaten welke bijwerkingen er optreden en ik geef de patiënten de benodigde verpleegkundige adviezen. Ik overleg zo nodig met de oncoloog of hematoloog of er extra medicijnen  moeten worden voorgeschreven en of de behandeling moet worden aangepast. Als consulterend oncologieverpleegkundige ben ik hèt aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten. Ik vind het belangrijk om naar de totale patiënt te kijken, dus niet alleen naar de medische problemen van de patiënt,  maar ook naar onder andere de psychosociale aspecten en de vragen ten aanzien van zingeving die daaruit voortkomen. Ik ben erg betrokken bij de palliatieve zorg, zorg als er geen genezing meer mogelijk is. Naast mijn werk in de directe patiëntenzorg ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe protocollen en zet ik regelmatig nieuwe projecten op in het ziekenhuis (bijvoorbeeld het vroegtijdig  signaleren  van psychosociale klachten bij mensen met kanker en het leveren van  informatierugzakjes aan kinderen met een ouder die kanker heeft).

Ik ben voorzitter van de werkgroep palliatieve en oncologische zorg van het Laurentius Ziekenhuis Roermond, lid van de oncologiecommissie en lid van het palliatief adviesteam. Daarnaast ben ik lid van het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen (LOOV) en het regionale IKNL-netwerk verpleegkundig consulenten oncologie. Met dit regionale netwerk willen we, samen met IKNL, de kwaliteit van de oncologische zorg optimaliseren, onder andere door het organiseren van scholingen en het implementeren van richtlijnen.

Login portal voor professionals