site logo

Aniek van de Nieuwenhof

AAA

Aniek van de Nieuwenhof

Verpleegkundig specialist / PA

z.Elkerliek Ziekenhuis

In 2013 ben ik na mijn diplomering begonnen als verpleegkundige op de afdeling maag/darm/lever en chirurgie in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Hier heb ik met veel plezier gewerkt, maar zocht ik naar meer uitdaging binnen het beroep. In 2016 kwam er een kans waarbij ik als casemanager kon gaan werken binnen de coloncare/buikwandchirurgie in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. In september 2017 mag ik gaan beginnen met de opleiding tot verpleegkundig specialist, ook weer een nieuwe leuke uitdaging.

In 2008 is in het Elkerliek ziekenhuis het zogeheten ERAS traject geïntroduceerd voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery, oftewel versneld herstel na een operatie. Onderdeel hiervan is een strakke begeleiding van de patiënten al vanaf het moment dat zij vóór de operatie op de polikliniek komen totdat zij na de operatie het ziekenhuis verlaten. Bij de begeleiding speelt de casemanager coloncare, de functie die ik sinds 2016 heb, een belangrijke rol. Er komt immers veel op een patiënt af als hij/zij in het traject van onderzoek, diagnose en behandeling belandt. Als  casemanager ben ik vanaf het begin af aan het aanspreekpunt voor de patiënt.

Binnen enkele dagen nadat het darmonderzoek (de colonoscopie) is uitgevoerd, heb ik het eerste gesprek met de patiënt. Ik begeleid de patiënt vanaf de colonoscopie tot 5 jaar na de operatie. Patiënten kunnen dagelijks met vragen bij mij terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Indien gewenst maken we een extra afspraak voor een gesprek in het ziekenhuis. Daarnaast coördineer ik de onderzoeken die de patiënt moet ondergaan en zorg ik ervoor dat alle afspraken worden gemaakt. In september 2017 begin ik met de opleiding tot verpleegkundig specialist. Daarnaast neem ik deel aan multidisciplinaire overleggen, zowel voor colorectale patiënten als voor de buikwandpatiënten. In het Elkerliek zijn wij een expertisecentrum voor buikwandpatiënten, wat vrij uniek is in Nederland. Ik verwerk alle nieuwe verwijzingen die binnenkomen en coördineer vanaf dat moment ook het traject voor de buikwandpatiënten.

 

Login portal voor professionals