site logo

Bijdrage OncoZON aan artikel over MDO-platforms

AAA

Collega Fabrizia Ketelaars is door Medische Oncologie.nu gevraagd naar haar mening als het gaat om de (technische) ondersteuning van MDO’s in de oncologische zorg. “MDO’s zijn niet meer weg te denken in de oncologische zorg, maar de ondersteuning ervan, m.n. als het gaat om regionale MDO’s, verloopt moeizaam”, aldus Fabrizia.

“De pilots die verspreid over Nederland vanuit het Citrienprogramma zijn uitgevoerd helpen ons om beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de verschillende MDO-portalen.

Het Integraal Zorgakkoord geeft aan dat gegevensuitwisseling als essentiële randvoorwaarde voor goede en veilige zorg nodig is. Dat geeft de noodzaak hiervan extra aan en dat is fijn.”

Lees haar bijdrage aan het artikel MDO-platforms – Zelf het wiel uitvinden of één landelijk model?

Login portal voor professionals